תכנון אורבאני בגינות העיר

תכנון אורבני בגינות העיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 English

תכנון אורבני

מינהל קהילתי גינות העיר מכיל בתוכו שכונות היסטוריות בעלות אופי ייחודי. עיר איננה סטטית ותמיד נמצאת בתהליכי שינוי ופיתוח. מתוך רצון שפיתוח המרחב הציבורי יכיל ויטמיע גם את צרכי הקהילה, שימור המרחב הציבורי והמרקם הפיזי, מבלי לפגוע באופיים הייחודי של אותם שכונות, ואופי החיים הקהילתי הנרקם בם.  תחומי העיסוק של המינהל כוללים נושאים כגון, דיון על עקרונות של שימור מול פיתוח, מבנים קהילתיים, מרחבים ציבוריים פתוחים, עומסי תחבורה, הסדרי תנועה, בעיות חניה ועוד.

 

המינהל הקהילתי מסייע למערכת העירונית להציג את תוכניותיה בפני התושבים ומעלה את עמדת הציבור למערכת העירונית דרך הגורמים הרלוונטיים. את העבודה בתחום מנהל המתכנן האורבאני הקהילתי, אדריכל איליאס מסינס. ניתן לפנות לאיליאס בנושאים בתחום המרחב הפיזי בעלי עניין קהילתי במייל elias@ginothair.org.il

 

את כלל הפעילות בתחום מלווה הפורם האורבאני, פורום של פעילים, מתנדבים שיחדיו מגבשים את הסוגיות התכנוניות העומדות על הפרק, ומתווכים יחד עם המתכנן האורבאני בין הקהילה לרשויות.יושבת ראש הפורם היא אדר' רונית לומברוזו, חברת הנהלת המינהלהפורום התעסק רבות בנשוא תוכנית האב למושבות וניתן למצוא חומרים בנושא כאן

 

 

האמצעים להשמעת "קול הציבור" בפני הרשויות, פועלים בתוך מסגרות ומעגלים שונים, החל מכנס תושבים רחב, כאשר הנושאים הם נושאי רוחב הנוגעים במרחב פיזי וקהילתי בהיקף רחב, וכלה בעבודה מול קבוצות תושבים מקומיות שהתארגנותן הוא סביב אינטרס משותף נקודתי.
ניתן להתעדכן בכלל הנושאים בעמוד הזה.

בנושא תשתיות פיזיות קיימות (מדרכות, גינות וכו') ניתן לעקוב אחרי עדכונים מהמנהל. 

 


 Urban Planning and Renewal

 

Ginot Ha'Ir Community Council encompasses historic neighborhoods, each with a unique character. A city is never static instead cities are in a constant state of change and development. From a desire to see the development of public spaces that will maintain the special character and community life of these neighborhoods Ginot Ha'Ir has set a goal that urban improvement and renewal will be carried out together with the public, including the residents as much as possible in all planning stages.    

 
Ginot Ha'Ir Community Councils deals with many issues in the urban space, subjects such as development and preservation, community buildings, open public spaces, traffic congestion, and parking problems. The Community Council assists the municipality to present its plans to residents and provides the relevant parties at the municipality with the residents' position on these plans and other urban issues.
The work in this department is managed by the Community Council's urban planner Architect Elias Messinas. You can contact Elias on community urban issues at Elias@ginothair.org.il

All the Community Council's activities in this field are accompanied by the urban forum, a residents' volunteer forum that consolidates the urban issues in the Community Council and, together the with the Council's urban planner, mediate between the community and the municipality. The forum is led by board member Arch. Ronit Lombrozo and has dealt extensively with the Master Plan for the Greek and German Colony, material on this issue can be found here

Ginot Ha'Ir Community Council uses many methods to raise issue on the municipal levels. These include large resident forums, when the issues touch a wide community, and in depth work with smaller groups of local residents working on a targeted issues. You can get information on current projects in this page.

 
You can read about our actions on existing physical issues (sidewalks, parks, streetlamps, ect.) 

 

Read the Urban Forum summaries in English

If you want to know more about changes in your neighborhood, you can join our wahtsapp group: https://chat.whatsapp.com/IU2JgUJ9mIO7zJ0tPzMfGh