ועד רחביה

ועד רחביה

 

פרוטוקולי ועד רחביה

תאריך סדר יום פרוטוקול חומרים הקלטה
17.1.2021

1. סקירת פעולות המינהל בשכונה

2. בקשות להרחבות שירות שהעלו תושבים

3. שיתוף מגוון רחב של תושבים בפעולות הוועד והצוותים

פרוטוקול חלקי

1. פעילות שלוחת אוסישקין


2. מפגש תושבים 27.7.2020


3. בקשות תושבים לקראת הבחירות למינהל


4. תכנית העבודה 2020

הישיבה לא הוקלטה