גנים יחודיים

בית החיבוקים 3,000.00₪ ס.מ. 464701 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=6
גן אביגיל ניסוי ארגנ 3,000.00₪ ס.מ. 452425 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=2
גן אלומה - שני שמחי 6,200.00₪ ס.מ. 404376 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=8
גן אלומה - שני שמחי 5,580.00₪   https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=16
גן בטיש 1,800.00₪ ס.מ. 403616 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=7
גן דפנה ניסויי ארגנט 3,000.00₪ ס.מ. 403105 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
גן זורם רינה 1,600.00₪ ס.מ. 464867 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=14
גן יעל -ניסויי ארגנט 3,000.00₪ ס.מ. 419143 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
גן יער איתן חסיד 2,586.00₪ ס.מ. 406918 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=5
גן מעיינות מיכל 3,000.00₪ ס.מ. 534479 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=13
גן ניסוי מ.העיר מורן 3,000.00₪ ס.מ. 464768 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=11
גן ניסוי מ.העיר עופר 3,000.00₪ ס.מ. 405563 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=9
גן ניסוי מ.העיר-גילי 3,000.00₪ ס.מ. 235960 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=10
גן ניסוי-מ.העיר עינב 3,000.00₪ ס.מ. 357954 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=12
גן סיגי -ניסויי ארגנ 3,000.00₪ ס.מ. 403048 https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=4
גן מעיינות מירים 800.00₪     https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=147&HugIndexNo=2931&HugSerialNo=0&KvutsaNo=15