דרושים למנהל גינות העיר


דרוש/ה רכז/ת חוגים וספורט לשלוחת ניות


דרוש/ה מנהל.ת מעון

מנהלת מעון

 


דרוש/ה מנהל.ת אגף כספים ופיתוח כלכלי

מנהל.ת אגף כספים ופיתוח כלכלי


 

דרוש/ה סמנכ"ל/ית כספים

סמנכל כספים


דרוש/ה מנהל/ת תחום קהילה

מנהלת תחום קהילה

 


דרושות גננות ומטפלות

דרושים לגנים


דרושות מטפלות למעון מנגינות

מטפלות

 


דרוש/ה מנהל/ת משרד לבית יהודית

דרושים מנהלת משרד

 


דרושה גננת רוטציה

דרושה גננת רוטציה

 


דרושים לבריכת ירושלים

דרושים בריכת ירושלים

 


מכרז גרפיקה גינות העיר 2023


דרוש/ה עובד/ת למסגרות הגיל הרך

דרושות סייעות דרוש/ה עובד/ת למסגרות הגיל הרך