תכניות אב

תוכנית האב
למושבות

תכנית מתאר רחביה
9988

תכנית אב רסקו
קריית שמואל

 

תוכנית האב למושבות


תוכנית האב למושבות הינה תוכנית המגדירה את המדיניות התכנונית לשכונות טלביה, מושבה גרמנית, מושבה יוונית וקטמון. התוכנית מגדירה את אופי הבינוי המומלץ לשכונת הנ"ל תוך התמקדות בנפחי בינוי, מרקמי בינוי, תנועה וחנייה, שימור ומרחב ציבורי. העבודה על תוכנית האב התחילה ב 2010. עם תחילת העבודה מינהל קהילתי גינות העיר קיים כנס תושבים רחב שבמסגרתו החלה העבודה על חזון התושבים שליווה את הפרויקט. בכנס נבחרה וועדת ליווי לתוכנית שהפכה לגרעין הפורום האורבאני של מינהל קהילתי גינות העיר.  תכנון תוכנית האב ארך מספר שנים שבמהלכם התקיימו כנסי תושבים רבים ושיח מתמשך אם משרד האדריכאלים גובי כרטיס אשר היה אמון על עריכת התוכנית ועם גורמים רלוונטיים בעיריית ירושלים. במרץ 2015 נחתמו מסמכי תוכנית האב המאושרים, מינהל קהילתי גינות העיר מאמין שהתוצאה הסופית משקפת את פעילות התושבים המסורה ומתמיעה בתוכה הבנות שגובשו באמצעות וועדת הליווי וברוח חזון התושבים.


 
לעיונכם מסמכי התוכנית העיקריים (קבצים להורדה)
ניתן לעין בכלל מסמכי התוכנית במינהל קהילתי גינות העיר בתיאום עם המתכנן האורבאני, אליאס elias@ginothair.org.il

 

 

 חזון התושבים
 רשימת המסמכים
 A1 המושבה הגרמנית
 B1 מושבה יוונית
 C1 קטמון הישנה - חלק 1
 C1 קטמון הישנה - חלק 2
 D1 טלביה
 E1 רשימת שימור
 מדרגי שימור
 הנחיות
 

 


 

 

תכנית מתאר רחביה 9988

 

תכנית מתאר רחביה, היא תכנית מתאר שכונתית, המתווה את מדיניות התכנון העירונית לשכונה.
תחום התכנית : רח' הנשיא ואיתמאר בן אב"י בדרום, קינג ג'ורג' ושמואל הנגיד במזרח, נרקיס וקק"ל בצפון, ברודי, עמק המצלבה ושד' בן צבי במערב. התכנית מתווה מדיניות התכנון העירונית לנושאי, שימור, ציפוף עירוני, תנועה וחניה ומרחב ציבורי.

 

נספח 1 - בינוי ושימור
נספח 3 - בינוי ופרטי בנין
נספח 4 - תנועה
נספח 5 - חניונים
נספח מנחה חניונים
נספח תנועה - גליון 2
רשימת שימור
תקנון
תשריט


 

 

תכנית אב רסקו – קריית שמואל

 

תכנית אב רסקו – קריית שמואל, הינה תכנית המתווה מדיניות תכנון לבינוי שכונות רסקו וקריית שמואל, קרי; תכנית המתווה עקרונות להגשת תב"עות במרחב.
מרחב התכנית כולל:  את חלקה הדרומי של קריית שמואל, ושכונת רסקו בגבולות: שד' הרצוג ממערב, ציר הפלמ"ח-שי עגנון ממזרח. רח' ברודי מצפון ויהודה הנשיא מדרום.
התכנית מזהה תתי שכונות במרחב זה : קריית שמואל, גבעת הורדים, רסקו, ציר הרצוג חוות הנוער.
התכנית מציעה מתחמים לשימור מרקמי (קריית שמואל, בגבול העיר ההיסטורית) מתחמים לפיתוח על פי מדיניות ותכניות קיימות (מתאר 2000, תמ"א 38) ומתחמים להתחדשות עירונית.
 
עריכת התכנית החלה בשנת 2013, התכנית לוותה בהליך שיתוף ציבור באמצעות וועדת ליווי של נציגות תושבים מטעם השכונות שבקשו להשפיע על מהלך התכנית.
במהלך עריכת התכנית נערכו 3 כנסים, כנס זהות שכונתית (חזון) כנס הצגת חלופות, וכנס מסכם (22.09.16) במהלכו הציג צוות התכנון את התכנית לתושבים.
כמן כן בין הכנסים עבדה וועדת הליווי אל מול צוות התכנון, למדה את התכניות והגיבה להם.
 
כאן תוכלו למצוא חומרים שהוצגו לתושבים כולל מצגת מהכנס המסכם ב-22.9.16

 

 לעינוכם מסכמי התוכנית העיקייריים עד כה ניתן לברר פרטים נוספים במינהל קהילתי גינות העיר בתיאום עם המתכנן האורבאני, אליאס elias@ginothair.org.il

 

וועדת ליווי - פגישה מס' 1 

וועדת ליווי - פגישה מס' 2

וועדת ליווי - פגישה מס' 3 

סקר_מצב_קיים_פברואר_2015 

סיכום כנס תושבים מס' 3

מצגת כנס תושבים - ספטמבר 2015

מצגת כנס תושבים 22/9/16

מצגת כנס תושבים יולי 2018

מצגת כנס תושבים ינואר 2019