תחבורה ציבורית בגינות העיר

 


מפת קווי הרק"ל העתידית (נכון ל-09.23)

קישור להורדה


תכנית תחבורה ציבורית לרחוב הרצוג (09.23)


מערך תח"צ חדש בשירות העירוני בירושלים 
(הצגה לתושבי גינות בעיר ב-12.10.21)


הרכבת הקלה במרחב המושבה

את המצגת שהוצגה בכנס הראשון ע"י תכנית אב לתחבורה אפשר לראות כאן

מידע נוסף על הרכבת הקלה במושבה 

את תכניות התב"ע שהוגשו לוועדה המחוזית אפשר לראות בקבצים הבאים:

 03 תקנון
22 תשריט_ק_ג'ורג'_-_קרן_היסוד
01 תשריט_קרן_היסוד_-_ע_רפאים_צפון 
 02 תשריט_עמק_רפאים_מרכז_-_צומת_אורנים
 04 צומת_אורנים
05 צומת_אורנים 2
06  ע_רפאים_צפון_לויד_ג'ורג'-וודג'ווד
07 ע_רפאים_צפון_דידס-חניה
08 ע_רפאים_מרכז_יונתן-עוזיה
09 חתכים_קרן_היסוד-מתחם_התחנה
 10 חתכים_ק.ג'ורג
 11 בינוי_קרן_היסוד-_ע_רפאים_צפון
 12 תחנת_ק_ג'ורג-אגרון-כ_צרפת
 13 ע_רפאים_צפון_ווג'ווד_-_מסריק
 14 ע_רפאים_צפון_גרץ-לויד_ג'ורג'
 15 ע_רפאים_מרכז_רחל_אמנו-עזריה
16 ע_רפאים_דרום
17 ככר_צרפת

18 חתכים_ע_רפאים

23 ע_רפאים_צפון_-_תחנה_ראשונה

24 בינוי_ק_ג'ורג'_-_קרן_היסוד
25 בינוי_ע_רפאים_מרכז-צומת_אורנים

19 ORGANIZATION_SITES

20 KOMPILAZIA_Blue-Line_ALL_2016-01-11_v10-GIL-16

21 KOMPILAZIA_Blue-Line_ALL_2016-01-11_v10-GIL-09


בשאלות אפשר לפנות בדוא"ל לאדריכל אליאס מסינס 
המתכנן האורבני של המנהל הקהלתי במייל elias@ginothair.org.il

 

 


קוי אוטובוסים בגינות העיר


רכבת קלה הקו התכלת (עמק רפאים)


 רכבת קלה הקו הכחול (רחוב קרן היסוד)

מצגת מקטע 30 (01/2024)


רכבת קלה הקו הסגול (צומת אורנים – בן זכאי)


 רכבת קלה הקו הירוק (קריית שמואל רסקו)


רכבת קלה הקו הזהוב (ניות)


עדכונים בנושא הרכבת הקלה