תחבורה ציבורית בגינות העיר

 

מערך תח"צ חדש בשירות העירוני בירושלים 
(הצגה לתושבי גינות בעיר ב-12.10.21)


הרכבת הקלה במרחב המושבה

את המצגת שהוצגה בכנס הראשון ע"י תכנית אב לתחבורה אפשר לראות כאן

את תכניות התב"ע שהוגשו לוועדה המחוזית אפשר לראות בקבצים הבאים:

 03 תקנון
22 תשריט_ק_ג'ורג'_-_קרן_היסוד
01 תשריט_קרן_היסוד_-_ע_רפאים_צפון 
 02 תשריט_עמק_רפאים_מרכז_-_צומת_אורנים
 04 צומת_אורנים
05 צומת_אורנים 2
06  ע_רפאים_צפון_לויד_ג'ורג'-וודג'ווד
07 ע_רפאים_צפון_דידס-חניה
08 ע_רפאים_מרכז_יונתן-עוזיה
09 חתכים_קרן_היסוד-מתחם_התחנה
 10 חתכים_ק.ג'ורג
 11 בינוי_קרן_היסוד-_ע_רפאים_צפון
 12 תחנת_ק_ג'ורג-אגרון-כ_צרפת
 13 ע_רפאים_צפון_ווג'ווד_-_מסריק
 14 ע_רפאים_צפון_גרץ-לויד_ג'ורג'
 15 ע_רפאים_מרכז_רחל_אמנו-עזריה
16 ע_רפאים_דרום
17 ככר_צרפת

18 חתכים_ע_רפאים

23 ע_רפאים_צפון_-_תחנה_ראשונה

24 בינוי_ק_ג'ורג'_-_קרן_היסוד
25 בינוי_ע_רפאים_מרכז-צומת_אורנים

19 ORGANIZATION_SITES

20 KOMPILAZIA_Blue-Line_ALL_2016-01-11_v10-GIL-16

21 KOMPILAZIA_Blue-Line_ALL_2016-01-11_v10-GIL-09


בשאלות אפשר לפנות בדוא"ל לאדריכל אליאס מסינס 
המתכנן האורבני של המנהל הקהלתי במייל elias@ginothair.org.il

 

 


קוי אוטובוסים בגינות העיר


רכבת קלה הקו התכלת (עמק רפאים)


 רכבת קלה הקו הכחול (רחוב קרן היסוד)


 רכבת קלה הקו הסגול (צומת אורנים – בן זכאי)


 רכבת קלה הקו הירוק (קריית שמואל רסקו)


רכבת קלה הקו הזהוב (ניות)


עדכונים בנושא הרכבת הקלה