ירוק בעיר

טיפוח סביבה ירוקה בירושלים

מינהל קהילתי "גינות העיר" פועל יחד עם התושבים לקידום יוזמות מקומיות לפיתוח וטיפוח הסביבה הקרובה ויצירת מרחב עירוני תוסס הנושא בתוכו חיוניות והמשכיות. המינהל הקהילתי מסייע להעלאת המודעות לנושאי איכות הסביבה וקיימות ותומך בפעילות קהילתית המתרחשת בגינות קהילתיות, בעשייה למען הגנת אילנות בעיר, לצמצום אשפה ומחזור באמצעות מיזם "מהפח ירוק" וביוזמות נוספות של קיימות אורבנית . פעילות זו מהווה מנוף לקידום איכות החיים והקהילה ומודל לקיימות עירונית בעיר ירושלים.