קיימות בגינות העיר

קיימות בגינות העיר

ברוכים הבאים לעמוד הקיימות של גינות העיר

בין האתגרים הגדולים של האנושות בכלל ושל ישראל וירושלים בפרט כיום ובשנים הבאות מצויים בתחומי האקלים, הסביבה והקיימות.

היום מתגוררים למעלה מ-50% מתושבי כדור הארץ בישובים עירוניים. תהליך העיור המואץ יוצר מצוקות חריפות המשפיעות על אורח החיים העירוניים בתחומים שונים: קהילה, תכנון, אנרגיה, מים, פסולת, גישה לטבע עירוני והלכתיות בעיר.

הערים הן חלק מהבעיה אבל יכולות גם להיות חלק מהפתרון. השינוי מתחיל מהבית.

רכזנו כאן מספר קישורים והפניות לאתרים של עיריית ירושלים, משרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, וכו. המידע מיועד לעזור לכם לחסוך משאבים ולייצר סביבה עירונית יותר בריאה ויותר מקיימת עבור כולנו. הקישורים הינם המלצות בלבד. יש לבדוק מידע נוסף במקורות נוספים.


תוכן עניינים


כללי


קהילה


תכנון בר קיימא ובנייה ירוקה 


איכות אוויר


אנרגיה


הליכתיות


טבע בעיר


מיחזור


מים


תחבורה


צרכנות ירוקה


חינוך


 

 

 


כללי


קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי


מדריך יישומי לרשויות המקומיות


משבר האקלים בישראל (משרד להגנת הסביבה)


משבר האקלים בישראל (הישרות המטאורולוגי הישראלי)


וועידת אקלים COP26 בגלזגו


 

 


קהילה
הקהילות של גינות העיר


גינה קהילתית במוזאיון הטבע


גינות קהילתיות בגינות העיר


גינות קהילתיות בירושלים


קהילה בגינות העיר


 

נתונים דמוגרפים של גינות העיר (2022)


דמוגרפיה בגינות העיר


מפות מבני ציבור ושירותים בגינות העיר


 

 


תכנון בר קיימא ובנייה ירוקה 

תקנים וכלים לשכונות ירוקות


תקן לבנייה ירוקה 5281 (חובה החל מ-2022)


מבנים ירוקים


הנחיות לתכנון בר קיימא לבדיקת תכניות בסביבה העירונית עיריית ירושלים


המועצה הישראלית לבניה ירוקה


כלי שכונה ירוקה (360)


המדריך שכונה 360: מדדים לתכנון ופיתוח שכונות מגורים


הנחיות לתכנון רחובות בערים: מרחב הרחוב


בית יהודית


 

 


איכות אוויר
זיהום אוויר בכבישים, מאיזורים מסחריים


איכות אוויר (משרד להגנת הסביבה)


איכות הסביבה בעיריית ירושלים


חופש מידע – איכות אוויר (עיריית ירושלים)


צמצום זיהום אוויר מתחבורה בירושלים (עיריית ירושלים)


רכבים מזהמים (עיריית ירושלים)


תתכנן את השכונה שלך STREET MIX


למה כדאי לכבות את המנוע כשהרכב עומד (איסור ה-Idling בארה"ב)


 

 


אנרגיה
חיסכון, אנרגיה מתחדשת


חיסכון באנרגיה (משרד האנרגיה)


הנחיות משרד להגנת הסביבה


טיפים של חברת החשמל


אנרגיה מתחדשת בעיריית ירושלים


תשתיות תעשייה ואנרגיה


תשתית לרכבים חשמליים


התקנה של מערכת סולרית על הגג (פורום ישראלי לאנרגיה וקק"ל)


בית יהודית


אנרגיה מתחדשת בגינות העיר


למה כדאי לכבות את המנוע כשהרכב עומד (איסור ה-Idling בארה"ב)


 

 


הלכתיות
עידוד הלכתיות בגינות בעיר


הליכתיות (הגדרה)


הנחיות לתכנון רחובות בערים: תנועת הולכי רגל (משרד הבינוי והשיכון)


תכנון שכונות להלכתיות (שכונה 360)


'בדרך לגמנסיה' הקיריה החינוכית בגינות העיר


שדרוג מדרכות ברחוב גינות בעיר

 

ראה עמודים עפ"י שכונות (תפריט בצד ימין)


מדיניות אכיפת חנייה בעיריית ירושלים


הליכתיות בפריז (2012 – 2020)


 

 


טבע בעיר
עצים, שצ"פים, גנים


טבע עירוני (הגדרה)


טבע עירוני ירושלים (משרד ירושלים ומורשת)


אתרי טבע עירוני בירושלים (מפה ירוקה)


גגות ירוקים (הגדרה)


מדריך לתכנון גגות ירוקים ע"י משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה (29.12.22)


מסמך מדיניות להקמה והחזקה של גינות על גגות וחזיתות (עיריית ירושלים)


גג ירוק במכון מנדל


הגנה על עצים (משרד החקלאות ופיתו הכפר)


פרשום רישיונות כריתה (משרד החקלאות ופיתוח הכפר)


הגנת אילנות


שימור עצים בעיר ירושלים


משיכת ציפורים לגינה ולמרפסת


מזיקים והדברה (משרד להגנת הסביבה)


 

 


מיחזור
מתקני מיחזור, קימפוסט ועוד


מיחזור בישראל (הגדרה)


מיחזור בירושלים (עיריית ירושלים)


נקודות מחזור בירושלים (מפה ירוקה)


מהפח ירוק (קומפוסט בבית)


מהפח ירוק (עיריית ירושלים)


הנחיות לאסבסט (משרד להגנת הסביבה)


פינוי גזם וגרוטאות בירושלים (עיריית ירושלים)


הנחיות מומלצות לניהול פסולת בנייה (שכונה 360)


טיירק – איסוף ומיחזור צמיגים


גרין מיקס – יישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה


 

 


מים
חיסכון במים


טיפים לחיסכון במים וקבצים שימושיים להורדה (רשות המים)


חיסכון במים בתכנון (שכונה 360)


מדריך לתכנון̈ ובניה משמרת נגר עילי (משרד הבינוי והשיכון)


איכות המים (דוחות חברת הגיחון)


בדיקת איכות המים (חברת הגיחון)


טופס מקוון לדיווח נזילה (חברת הגיחון)


חיסכון במים ואיסוף מי גשמים


 

 


תחבורה
אופניים, רק"ל, תח"צ, רכבים שיתופיים


הנחיות לתכנון רחובות בערים: תנועת אופניים


שבילי אופניים בגינות העיר


השכרת אופניים בגינות העיר (יורופאן)


רכבת הקלה (כפיר)


מפת הקוים החדשים של התחבורה הציבורית בגינות העיר


נקודות טעינה של רכבים חשמליים (עיריית ירושלים)


שימוש ברכב שיתופי (CAR 2 GO) (עיריית ירושלים)


רכב שיתופי (CAR2GO)


רכב שתופי (CITY CAR)


אפליקציה לתחבורה ציבורית MOVIT


אירגון אופניים בשביל ירושלים


למה כדאי לכבות את המנוע כשהרכב עומד (איסור ה-Idling בארה"ב)


 

 


צרכנות ירוקה
צרכנות ואורחות חיים

צמצום צריכה, מזון, כלים רב פעמיים, יד שניה


צריכת מזון מקיימת

קישור לאתר משרד הבריאות


כלים רב פעמיים

 שירות השאלת כלים


בגדים וחפצים יד שניה

הפניה לשוק קח-תן שמתקיים במוזיאון הטבע וליוזמות דומות.


יריד יד שניה


שישי שכונה


 

 


חינוך


 משבר האקלים (פרוטל עובדי הוראה של משרד החינוך מרחב פדגוגי)


GLOBAL WARMING (משרד החינוך באנגלית)


שיתוף גינות העיר עם ECOWEEK לתכנון מקיים לחורשת השמש (09.2016)