חוברת פעילות ונהלי רישום תשפ"א

חוברת פעילויות וחוגים לילדים ולמבוגרים תשפ"א 2020-2021  לצפייה קובץ PDFׂ

נהלי רישום ולוח חופשות תשפ"א