קורסים וסדנאות - נהלי רישום

תוכן עבור קורסים וסדנאות - נהלי רישום

קורסים וסדנאות - נהלי רישום

 • פתיחת הסדנא מותנית במספר נרשמים מינימלי. במקרה של אי פתיחת סדנא – יוחזר מלוא התשלום ללקוח.
 • היעדרות מסיבות אישיות אינה משחררת מתשלום מלוא עלות הסדנא.
 • המשתתף לא יבטל ו/או ישנה את ההרשאה לחיוב חשבונו ללא הודעה בכתב ומראש, וזאת עד תום מועד פעילות הסדנא.
 • הנהלת המינהל הקהילתי שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי הסדנא, או להפסיק סדנא שאין הצדקה לקיומה. במקרה זה, יוחזר למשתתף החלק היחסי מעלות הסדנא, עד להפסקתה.
 • הנהלת המינהל הקהילתי רשאית להפסיק השתתפות נרשם אשר לא יעמוד בתשלומי הסדנא, בהתראה של שבוע מראש.
 • ביטול השתתפות בסדנא לאחר השיעור הראשון – רק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המינהל.
 • בסדנאות וקורסים בני פחות מ- 5 מפגשים – אין החזר כספי, אך ניתן להשלים שיעורים שהוחמצו, בתיאום.
 • בסדנאות וקורסים בני 5 מפגשים ויותר:
  ביטול השתתפות בסדנא לאחר השיעור הראשון – תגבה עלות השיעור + 40 ¤ דמי טיפול.
  ביטול השתתפות בסדנא לאחר השיעור השני – תגבה עלות 2 השיעורים + 10% מעלות הסדנא.
  ביטול השתתפות מהשיעור השלישי – אין החזר כספי.