תמיכה ותרומות

תמיכה ותרומות

אם נושאים כמו שותפות תושבים בתהליכי תכנון, טיפוח חיי קהילה, מעורבות חברתית, דו-קיום, פלורליזם יהודי וסיוע לנזקקים עומדים לנגד עיניכם, אנו מזמינים אתכם להצטרף לתומכים ולסייע לעיצוב פניה של ירושלים!

 

מינהל קהילתי גינות העיר מאוגד כעמותה שמספרה 580010650 ומוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות בארץ (סעיף 46)

מספר חשבון הבנק של המינהל הקהילתי הינו 53040006 בבנק לאומי, סניף 912.

תרומות מוכרות במס בארה"ב ניתן לתרום באמצעות PEF. לפרטים פנה לסגנית מנהל המינהל, כנרת כהנא במייל kineret@ginothair.org.il

 

אנו רוצים להודות לתומכים הרבים ולארגונים השותפים המאפשרים את קיומן של תכוניות הקהילה השונות:

  • עיריית ירושלים
  • החברה למתנ"סים
  • קרן ירושלים
  • קרן ברכה
  • קרן אבי חי
  • קרן לייכטאג ועוד.

בין התומכים גם תורמים פרטיים רבים מהארץ ומחו"ל, אשר מעוניינים לקדם את שותפות התושבים בעיצוב המרחב ואת האג'נדה הפלורליסטית של ירושלים.