חברי הנהלה

חברי הנהלה תשפ"א- מינהל קהילתי גינות העיר

כתובת מייל

נציג

שם

 

ophrat@gmail.com

מושבות

עפרת הדס, יו"ר הנהלה

1.

Bemefrat@gmail.com

ניות

אפרת בכר

2.

ganeisrael@walla.com

מושבות

גיגי מוטי

3.

Dorit.graiver@gmail.com

קטמון

גרייבר דורית

4.

effy@effy.com

קרית שמואל

הוכשטיין אפי

5.

holzerlaw@hotmail.com

רחביה

הולצר אלקנה

7.

reyo@netvision.net.il

רחביה

וולפסון יוסי

7.

Adv1yosisinger@gmail.com

טלביה

זינגר יוסף

8.

ec@hrvision.com

קטמון

כהן עמנואל

9.

lea@matnasim.org.il

חברה למתנ"סים

בלס לאה

10.

zkadi@jerusalem.muni.il

עירייה

ברזלי זקס עדי

11.

dgirit@jerusalem.muni.il

עירייה

דנון אירית

12.

chmeirav@jerusalem.muni.il

עירייה

חיימוביץ מירב

13.

ymyael@jerusalem.muni.il

עירייה

ימיני יעל

14.

lombrozr@netvision.net.il

משתתפת

מושבות

לומברזו רונית

15.

adysalomon@gmail.com

משתתפת

טלביה

סלומון עדי

16.

Ebenn24@hotmail.com

משתתפת

רחביה

בן אפרת

17.

talkopell@gmail.com

משתתף

רחביה

קופל טל

18.

 

 

פרוטוקולים - ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה 19.5.24
פרוטוקול ישיבת הנהלה 11_3_2024
פרוטוקול ישיבת הנהלה 31.12.23
פרוטוקול ישיבת הנהלה 19.11.23
פרוטוקול ישיבת הנהלה 09.07.23
פרוטוקול ישיבת הנהלה 23.04.23
עדכון הנהלה - פברואר 2023
פרוטוקול ישיבת הנהלה 28.8.22 
פרוטוקול ישיבת הנהלה 10.7.22 
פרוטוקול ישיבת הנהלה 12.6.22 
פרוטוקול ישיבת הנהלה 24.4.22
פרוטוקול ישיבת הנהלה 6.2.22
פרוטוקול ישיבת הנהלה 26.12.21
פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.8.21
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4.7.21
פרוטוקול ישיבת הנהלת גינות העיר 23.5.21
פרוטוקול אסיפה כללית 23.5.21
פרוטוקול אסיפה כללית 21.03.21
פרוטוקול ישיבת הנהלה 7.2.21