חברי הנהלה

חברי הנהלה תשפ"א- מינהל קהילתי גינות העיר

כתובת מייל

נציג

שם

 

ophrat@gmail.com

מושבות

עפרת הדס, יו"ר הנהלה

1.

Bemefrat@gmail.com

ניות

אפרת בכר

2.

ganeisrael@walla.com

מושבות

גיגי מוטי

3.

Dorit.graiver@gmail.com

קטמון

גרייבר דורית

4.

effy@effy.com

קרית שמואל

הוכשטיין אפי

5.

holzerlaw@hotmail.com

רחביה

הולצר אלקנה

7.

reyo@netvision.net.il

רחביה

וולפסון יוסי

7.

Adv1yosisinger@gmail.com

טלביה

זינגר יוסף

8.

ec@hrvision.com

קטמון

כהן עמנואל

9.

lea@matnasim.org.il

חברה למתנ"סים

בלס לאה

10.

zkadi@jerusalem.muni.il

עירייה

ברזלי זקס עדי

11.

dgirit@jerusalem.muni.il

עירייה

דנון אירית

12.

chmeirav@jerusalem.muni.il

עירייה

חיימוביץ מירב

13.

ymyael@jerusalem.muni.il

עירייה

ימיני יעל

14.

lombrozr@netvision.net.il

משתתפת

מושבות

לומברזו רונית

15.

adysalomon@gmail.com

משתתפת

טלביה

סלומון עדי

16.

Ebenn24@hotmail.com

משתתפת

רחביה

בן אפרת

17.

talkopell@gmail.com

משתתף

רחביה

קופל טל

18.

 

 

פרוטוקולים - ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.8.21
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4.7.21
פרוטוקול ישיבת הנהלת גינות העיר 23.5.21
פרוטוקול אסיפה כללית 23.5.21
פרוטוקול אסיפה כללית 21.03.21
פרוטוקול ישיבת הנהלה 7.2.21