תוכנית עבודה ותקציב

English 

 

תוכנית עבודה 2020

פברואר 2020

 

אל ציבור תושבי גינות העיר.
אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית העבודה והתקציב השנתי של מינהל גינות העיר.  המינהל שלנו הוא גוף עצמאי הרשום כעמותה ובתור שכזה עליו להתנהל ביעילות, בשקיפות וללא גירעון.  רוב הכנסות המינהל מגיעות ממכירת שירותים לציבור ומתרומות.  מיעוט התקציב מגיע מעיריית ירושלים.  מינהל גינות העיר זוכה לשבחים רבים על התנהלותו ועל כך יש לשבח את הצוות המקצועי.

 

בברכת שנת פעילות מוצלחת,

ד"ר אילן אזרחי
יו"ר ההנהלה, מינהל קהילתי גינות העיר

 

תוכנית עבודה 2020

 

דוח פומבי לשנת 2023

 

________

 


2020 Plan

February 2020

 

Dear Ginot Ha’Ir Residents,
We are happy to present to you our annual working plans and budget. Our community council is an independent organization, registered as a non-profit and as such we must conduct ourselves transparently and with no deficit. Most of our income comes from selling services and from donations; a small portion comes from the Jerusalem municipality. Ginot Ha’Ir Community Council receives accolades for its management and the credit is due to the professional staff who manage the council day to day.

 

Wishing as a productive year

 

Dr. Elan Ezrachi,
Chairperson
Ginot Ha’Ir Community Council

 

 

 

Plan 2020