דרושים מתנדבים

תוכן עבור דרושים מתנדבים

דרושים מתנדבים

 

מעט על המרכז:


שעור אחוז עובדי הקבלן בארץ עומד על בין 12% ל-16% מכלל המועסקים במשק.  על פי נתוני הלמ"ס כ293 אלף איש מועסקים בירושלים. על כן ניתן להעריך ע"פ הנתונים הארציים כי שיעור העסקת עובדי הקבלן בעיר נע בין 17,500 ל-35,160 מועסקים (6% -12% מכוח העבודה בעיר). בירושלים 90% מעובדי הקבלן בניקיון הינם עולים חדשים.   רבים מעובדים אלו מתמודדים עם תנאי העסקה בלתי הוגנים ופגיעה ישירה בזכויותיהם הבסיסיות. 


עובדי הקבלן מתמודדים עם חוסר ביטחון תעסוקתי, אי תשלום זכויות סוציאליות, פגיעה בזכויות בעת סיום ההעסקה, פיטורים שלא כדין ועוד . הסיבות לכך רבות ומגוונות, אך העיקריות שבהן הן חוסר איזון הכוחות בין חברת הקבלן לעובד, חשש מפגיעה בפרנסה ומחסור בידע בנוגע לזכויות ודיני עבודה.


המרכז יסייע לעובדי הקבלן למצות את זכויותיהם, באמצעות פגישות אישיות  ובאמצעות מענה טלפוני תוך שיתוף פעולה בין גופים עירוניים, ממשלתיים ועמותות. בנוסף, המרכז יפעל לאיתור חסמים בפני מיצוי זכויות, ויצירת שינוי במדיניות לגבי זכויות עובדי הקבלן כקבוצה, ולא כיחידים בלבד.


המתנדבים במרכז יפעלו למיצוי זכויות באופנים שונים, כגון: איסוף מידע, מתן מענה טלפוני, קבלת קהל, ליווי , סנגור וכו'. תפקידי המתנדב יותאמו לכישוריו.


המרכז הינו חלק ממערך מרכזים למיצוי זכויות באזור דרום ובעיר בכלל.