שינוי ייעוד קרקע עבור הגינה הקהילתית במחנה ישראל

 

אוגוסט 2014

 

גינה קהילתית מחנה ישראל
גינת אור בזמנהוף

 


שכונת מחנה ישראל, שכונה היסטורית קטנה הנמצאת בין רח' אגרון לרח' הס, הינה השכונה השנייה שנבנתה מחוץ לחומות. מזה מספר שנים תושבי השכונה מאורגנים, במאבק קהילתי רצוף כנגד לחצים נדל"נים שתחת השפעתם נתונה השכונה לשינויים פיזיים רחבים כתוצאה מהם משנה השכונה הציורית והשקטה את אופייה, הן בבינוי סביבה, בתוכה והן במרחבים הציבוריים שלה.


 
המקום המייצג יותר מכול את מאבק התושבים, ואשר תיפקד כאבן שואבת, ומגנט שליכד סביבו את התושבים הבודדים לכדי כוח קהילתי משמעותי, הוא גינת אור בזמנהוף, גינה קהילתית אורגנית, אשר הוקמה ביוזמת התושבים על קרקע מנהל שהייתה לאורך שנים רבות ללא מוזנחת ונטושה.
 את המהלכים הקהילתיים, מובילה תושבת השכונה נוגה עשת, וקבוצת תושבים המנהלת דיאלוג רצוף בינה לבין עצמה , ועם הרשויות העירונית.


 
היום התושבים יכולים לטפוח לעצמם על השכם בגאווה, שכן הפרי הראשון למאבקם מתחיל לנבוט,
עירית ירושלים הפקידה תכנית לשינוי יעוד הקרקע עליה נמצאת הגינה הקהלתית מיעוד מגורים לשטח ציבורי  פתוח. צעד שנעשה בגיבוי מלא ובליווי צמוד של סגן ראש העיר, מר קובי כחלון.

 

 

ברכות לתושבים! 

הוגשה בקשה לשינוי יעוד קרקע עבור הגינה הקהילתית במחנה ישראל