גינת חביבה רייק

תוכן עבור גינת חביבה רייק

כנס להצגת תכנית פיתוח גינת חביבה רייק

 

גן חביבה רייק

 

שיפוץ ושדרוג גינת חביבה רייק
יולי 2015


גינת חביבה רייק, הממוקמת בין רחוב הפלמ"ח לחביבה רייק, משמשת תושיבם רבים אך הוזנחה במשך שנים רבות. ולכן לאור בקשתנו כחלק מתוכנית העבודה 2015 החליטה עיריית ירושלים לפתח את הגינה.

לאחר שנערך סיור מקצועי בשטח. היה ברור שצריך לקיים תהליך של שיתוף ציבור ולהתייעץ עם התושבים כיצד לפתח את הגינה.

אנו מצריפים לכם בזאת את מסמך שיתוף הציבור שתקיים ב10/6/2015. חלקו הראשון של המסמך נותן רקע כללי על הגינה וחלקו השני משקף את רצון התושבים. כרגע אנו מחכים לקבלת חלופות מהצוות התכנוני שאותו נציג בפני התושבים.

 

למסמך שיתוף הציבור