גן הכוזרי חוזר לציבור

תוכן עבור גן הכוזרי חוזר לציבור

ינואר 2014


גן הכוזרי


לפני יותר משנה פרסמנו על  חידוש המאמץ הציבורי קהילתי להשבת גן הכוזרי לציבור, עם השלמת  הבניה של יב"ץ במתחם בית החלוצות.   במהלך השנה התקיימו מגעים בין המינהל הקהילתי, יב"ץ  והמערכת העירונית לקידום הנושא, במהלכם סוכם נייר עקרונות משותף.  מצ"ב.


לאחר הבחירות לעירייה נשלח מכתב מיו"ר המינהל הקהילתי ד"ר אילן אזרחי, לגורמי העירייה על מנת לחזור ולהדגיש את עמדתנו שגן הכוזרי חייב לחזור לציבור הירושלמי, וע"מ לוודא את קידום העניין.
להלן המכתב.


בעקבות המכתב התקיימה בתחילת ינואר פגישה משותפת עם יב"ץ, ועם הגורמים העירוניים הרלוונטיים -  אגף שפ"ע ורובע אורנים, במטרה לקדם את הנושא. בפגישה סוכם על הנקודות הבאות:

  1. הגן המתוחם יהיה חלק מגן הכוזרי המחודש, שיפותח כ"שדירת רחביה" מרחוב שמואל הנגיד ועד רחוב רמב"ן.
     
  2. אגף שפ"ע תיקצב את הנושא ב2014, לטובת תכנון ראשוני של כול ציר הכוזרי / שדרת רחביה, תכנון פרטני של גן הכוזרי, וביצוע ראשוני. 

 

 

מצ"ב סקיצה ראשונית של הגן המוצע כפי שהוצעה ע"י יב"ץ.