משכנות התאטרון

 

סטטוס משכנות התאטרון
(אז מה בונים מול תאטרון ירושלים?)


חברת האחים חסיד רכשה לפני מספר שנים את השטח מול תאטרון ירושלים ומתכננת לבנות בו פרוייקט מגורים ומלונות "משכנות התאטרון" המתחם יועד ל 42 יח"ד ,חניון ציבורי ושטח ציבורי פתוח  שישרת את באי התיאטרון, ונמצא בשוליה הצפון מזרחיים של חורשת הירח. במהלך 2012 (לדעתי 2013) ביקשה החברה לבצע שינויים על התוכנית באמצעות הליך של בקשה להיתר עם הקלות.  הפורום האורבאני של מינהל קהילתי גינות העיר הגיש התנגדות להיתר המבוקש אותה ניתן לראות כאן. ההתנגדות הוגשה לאחר שנמצא שתכנית הפיתוח והסדרי התנועה שהוגשו, סותרים את תכנית בניין העיר החלה במגרש, ואינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הציבורי לשטחים אלו.

כתגובה להתנגדות , משכו האחים חסיד את הבקשה להיתר בניה בשלב זה, והגישו בקשה להיתר חפירה שאושר ונמצא כעת בביצוע.
סביר להניח שבקרוב יוגש ע"י היזם בקשה להיתר חפירה התואמת את תכנית בניין עיר התקפה למקום. במקרה שכזה לא תיהיה בידיי הציבור האפשרות להתנגד לבניה שתבוצע כחוק.


אנו יודעים שכעת במקבל, היזם הגיש בקשה לשינוי תכנית בניין עיר התקפה על החלקה, כאשר בבסיס הבקשה עומדים שני נושאים:
1. תוספת מלון בן 90 חדרים.
2. תוספת שטחים עבור 4 יח"ד נוספות.


תכנית זו נמצאת עדיין בבחינה של הדרג המקצועי בעירית ירושלים, ותופקד לציבור רק לאחר שתדון בוועד המקומית ובוועדה המחוזית.

מעוניינים בפרטים ועדכונים בנושאי בנייה באזור גינות העיר הצטרפו לפרום האורבאני דרך המתכנן האורבאני

Itzik@ginothair.org.il

________

 

תכנית מוצעת לחורשות הירח - כאן

________

 

ינואר 2014

 

חברת האחים חסיד, הגישה בקשה להיתר בניה לבניין מגורים, חניון ציבורי ורחבה ציבורית
אל מול תיאטרון ירושלים, במעלה חורשת הירח, בפרויקט המכונה "משכנות התיאטרון".

 

בעבר, ניהל היזם מהלך לאישור תב"ע להגדלת זכויות הבניה ולבנית מלון באתר, תכנית ממנה הוא נסוג בסופו של דבר.

 

כיום הוגשה בקשה להיתר בניה, במסגרת התב"ע הקיימת.
הבקשה להיתר מכילה בקשה להקלה, לנושא גובה המפלס התחתון בבניין.

 

הפורום האורבאני, באמצעות המנהל הקהלתי, הגיש התנגדות להיתר המבוקש.
ההתנגדות איננה לנושא הנמצא בכותרת הבקשה להקלה, אלה לנושאים הנוגעים
ומשנים את המרחב הציבורי בסביבת התכנית, ובעיקרם:

  • הפיכת רח' שופן לרח' ללא מוצא.
  • ביטול הגשר בתכנית המקורית והפיכתו לרחוב מרוצף.
  • שימושים מסחריים בשטח שהוגדר כשטח ציבורי פתוח.

 

לקריאת ההתנגדות המלאה לחץ/י כאן