משכנות התיאטרון - התנגדות להיתר בניה

נובמבר 2012


 
במהלך החודש מוגשת לעירית ירושלים בקשה להיתר בניה לפרויקט משכנות התיאטרון.
המתחם מיועד ל 42 יח"ד ,חניון ציבורי ושטח ציבורי פתוח  שישרת את באי התיאטרון,
ונמצא בשוליה שצפון מזרחיים של חורשת הירח.
הפורום האורבאני של מינהל קהילתי גינות העיר הגיש התנגדות להיתר המבוקש, שכן אנו מוצאים שתכנית הפיתוח והסדרי התנועה שהוגשו, סותרים את תכנית בניין העיר החלה במגרש, ואינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הציבורי לשטחים אלו.

 

 

 לקראית ההתנגדות המלאה לחץ/י כאן