הסדרי תנועה וחניה בקטמון הישנה – מרחב ברוריה

תוכן עבור הסדרי תנועה וחניה בקטמון הישנה – מרחב ברוריה

הסדרי תנועה וחניה בקטמון הישנה – מרחב ברוריה

 

 

מצב הסדרי התנועה והחניה במרחב ברוריה בקטמון הישנה,(השטח בין הרחובות אלעזר המודעי, חזקיהו המלך, ויוחנן בן זכאי) הינו בעייתי מאוד כבר זמן רב. מדובר בשכונה וותיקה, בעלת תשתית חניה מהמצומצמות בעיר. בנוסף לכך, מדובר ברחובות צרים, בחלקם ללא מדרכה או עם מדרכה ברוחב כ- 40 ס"מ, שהינם עמוסי רכבים. המדרכות, אם קיימות, תפוסות כולן ע"י רכבים חונים, מצב המקשה מאד על תנועתם של הולכי רגל, הורים עם עגלות, ומוגבלי תנועה. המערכת הקהילתית והעירונית נקרעת בין צרכי החניה של התושבים, לבין זכות הולכי הרגל, בעלי העגלות והנכים לתנועה נגישה וחופשית על המדרכות. ותלונות לרוב מתושבים מזה ומזה... המצב הקיים מביא לסיכון יומיומי של חיי אדם ומנוגד בכל דרך לחובתנו החוקית והמוסרית כעירייה. ברור גם כי במצב הקיים, אנו חשופים לתביעות מצד אזרחים הרואים עצמם נפגעים מכך שאין הסדרה של מקומו החנייה ואין אכיפה על הרכבים החונים ע"ג מדרכות.

 

בטווח הארוך, ובהתאם למדיניות תכנית האב למושבות, האזור אמור לעבור בעוד כמה שנים מהלך של התחדשות ותוספת בינוי, אם במסגרת תמ"ה 35, ואם במסגרת התחדשות עירונית [דופן יוחנן בן זכאי..]. במסגרת זו, וודאי שיתנו פתרונות חניה נוספים. בינתיים, לטווח של השנים הבאות (כעשור), מתחייבת כאן מדיניות עירונית חדשה בגיבוי קהילתי, שתאזן נכון יותר בין הצרכים.

לאור המורכבות והקושי של המתחם האמור ועשרות הפניות שהתקבלו מתושבים בנוגע למתחם זה, אנו דורשים מן העירייה לתת קדימות מיידית לטיפול במתחם זה.בפגישה שהתקיימה בין נציגי המינהל הקהילתי למערכת העירונית בראשות סגן רה"ע תמיר ניר מחזיק תיק התחבורה, ומנהל מינהל תפעול איציק נידם, בהשתתפות נציגי אגף תושי"ה, אגף פיקוח, מח נגישות ורובע אורנים, סוכמו הצעדים הבאים:
 

  1. בטווח המיידי, תתבצע אכיפה בהתאם למדיניות העירונית, דהיינו, אכיפה במקרים של חניות בעייתיות המסכנות חיים:חניה על או בצמוד למעבר חציה, חנייה במפרצי אוטובוסים, חנייה ע"ג מדרכה שאינה מאפשרת מעבר הולכי רגל (כ- 80 ס"מ מינימום).
     
  2. בטווח הבינוני, בתוך חודשיים, יבחנו ע"י אגף תושי"ה, בשיתוף המינהל הקהילתי, כל הסדרי התנועה שהוכנו לרחובות המתחם בשנים האחרונות, וכל הסדר הניתן לביצוע ומקובל על המינהל הקהילתי, יכנס לביצוע מיידי.כולל סימון ברור במקומות המחוייבים להבטחת נגישות בסיסית במקומות מועדים ובצמתים, וכן חידוש סימון של חניות מותרות. ההסדר יפורסם וייאכף.
     
  3. בטווח הארוך, משך של עד שנה, אגף תושי"ה בתיאום עם המינהל הקהילתי, יוביל תהליך תיכנון הסדר תנועה וחניה, שיאזן בין והזכות לנגישות ותנועה להולכי הרגל מחד ולצרכי החניה מאידך. ההסדר יגובש יחד עם הקהילה, בתהליך שיתוף ציבור שינוהל ע"י המינהל הקהילתי. ככלל צריך לקחת בחשבון, שהסדר שכזה יצמצם את מצאי מקומות החניה בכ25%. כאמור, משך הזמן לגיבוש ההסדר כולל תהליכי שיתוף הציבור הוא כשנה. בסיומו ההסדר יוצג בכנס תושבים, יפורסם כראוי, וייאכף.
     
  4. אכיפה עירונית תתבצע בהתאם לאמור לעייל, רק לאחר פרסום ההסדר הראשוני המידי, ובהמשך – לאחר גיבוש ופרסום ההסדר הכולל.

 

 

 

תושבים המועניינים להצטרף לוועדת היגוי שתלווה את התהליך הנ"ל מוזמנים לפנות לעודד גברעם העובד הקהיתי במייל oded@ginothair.org.il

 

שייקה אל עמי
מנהל המינהל