תוכן עבור גן הכוזרי

english

גן הכוזרי ברחביה
מתקדמים בתוכניות ליצירת גן ציבורי
נובמבר 2012

לכתבה קודמת בנושא לחצ/י כאן


גן הכוזרי, רחביה (הגן המחבר בין רמב"ן לקק"ל שתחילתו בגן הג'ירפה)
ב-15 באוקטובר התקיימה ישיבה של פעילים ברחביה בנוגע לעתידו של גן הכוזרי. השתתפו בישיבה פעילים ותיקים המקדמים את הנושא כבר שנים רבות וכן שלשת חברי הנהלת המינהל תושבי רחביה-קריית שמואל (אילן אזרחי, אלקנה הולצר, אהרון קצמן).

 

בישיבה הציג אדריכל זאב ארד את טיוטת התכנית לשיקום גן הכוזרי שהוכנה בשיתוף עם אדריכלית הנוף אסנת קסלסי-קוצר וצוות תושבים הכולל את אמנון רמון ואדריכל יוסי קליין.
הכוונה היא להתייחס לגן הכוזרי כמכלול, מחצר הגימנסיה ועד לגן המשחקים ברחוב רמב"ן (גן ג'ירפה). הכתובת העיקרית לשיקום הגן היא עיריית ירושלים והתכנית המוצעת שפותחה על ידי המינהל הקהילתי מתווה את הדרך עבור העירייה. התכנית, שעיקרונותיה הוכנו בשיתוף יד בן צבי, מציעה לראות במרחב הגן ויד בן צבי מרחב מאוחד על ידי הסרת הגדר ופתיחת כניסה למוסד יד בן צבי מהגן (במקום שהיום עומד צריף הפרחים)  ושימור החלק הכלוא בתוך החומה המספר את סיפור בית הנשיא. בנוסף התכנית מתייחסת לכל אחד מחלקי הגן בצורה פרטנית ומציעה פיתרון תפקודי  המתאים למציאות שנוצרה בגן לאורך השנים .

 

המשתתפים התרשמו מן התכנית וראו בה פריצת דרך שתביא סוף סוף לשינוי המיוחל.  שייקה אל עמי  וזאב ארד סבורים כי ניתן לממש את חלק א' של התכנית כבר ב - 2013. כאמור, התכנית פותחה בשיתוף עם יד בן-צבי, כך שלא צפויה התנגדות מכיוון זה

 

בהמשך הפגישה התקיים דיון על רעיון חדש של הקמת "בית  הקהילה "(שלוחה של מינהל גינות העיר) במגרש החנייה הסמוך לגן הכוזרי. הייעוד של מגרש זה הוא למוסד פרטי  והינו בבעלות מנהל מקרקעי ישראל. שייקה וזאב הציעו שנפעל להעברת הבעלות לעיריית ירושלים  ולהביא לכך שהוא יימסר לקהילה. זה תהליך ארוך ומורכב הדורש את הסכמת העירייה ורתימת הרמה הבכירה ביותר לעניין (ראש העיר וסגניו). מרבית הנוכחים תמכו בתהליך, אם כי היה ברור שיש צורך בהמשך הדיון.

 

למצגת תוכנית הגן המוצעת לחצ/י כאן

___________

 November 2012
The Kuzari Garden (the garden connecting Ramban and KKL streets in Rehavia)
For previous article click here


On October 15th a meeting with Rehavia activists was held regarding the future of the Kuzari Garden. Residents who have been accompanying and advancing the issue for many years took part in the meeting together with Ginot Ha'Ir's Rehavia & Kiryat Shmuel board members (Ilan Ezrachi, Elkana Holtzer, Aharon Katzman). 

 

Architect Zeev Arad presented the proposed plans for the restoration of the garden that were prepared together with the landscape architect Asnat Kaslasi-Kotzer and a team of residents that included Amon Ramon and Yossi Klien.

 

The intent is to treat the Kuzari Garden as a single area from the Gymnasia school's garden up to the playground on Ramban (the Giraffe Garden). The main factor in renovating the garden is the city of Jerusalem and the proposed plan that was developed by the community council presents a way for the municipality to act. The plan, whose principals were prepared together with Yad Izhak Ben-Zvi, proposes viewing the garden and Yad Ben Zvi in a holistic way, taking down the walls and opening the entrance to Yad Ben Zvi from the garden (the place flower shed stands today) while preserving the building, currently imprisoned within walls, that tells the story of the president's home. In addition the plan addresses each part of the garden in a particular way suggesting a functional role that is appropriate to the reality created in the garden over the years.

 

Participants of October's meeting were impressed by the plan considering it a break through that will finally bring about the return of the garden to the public. Shaike El Ami and Zeev Arad believe that the first part of the plan can be implemented in 2013. As written, the plan was developed in cooperation with Yad Ben Zvi so we do not foresee objections from this end.
Following the meeting a discussion was held on a new idea to establish "Beit HaKehila" (a branch of Ginot Ha'Ir community council) in the parking lot next to the Kuzari garden. The designation for the lot is for a private institution and it is owned by the Israel Land Administration (מנהל מקרקעי ישראל).  The feasibility of this proposal will be looked into.

 

Presentation of the proposal for The Kuzari Garden