מלון ארבע העונות

תוכן עבור מלון ארבע העונות

עדכון בנושא תוכנית מלון ארבע העונות
מאת זאב ארד, אדריכל, מתכנן אורבאני מינהל קהילתי גינות העיר, נובמבר 2011

 

החלטת הוועדה המחוזית בדבר מלון ארבע עונות 


 

חברת ארבע העונות קיבלה בשטח שמדרום לגן הפעמון (מול הקולוני) הרשאת תכנון ממנהל מקרקעי ישראל לתכנון בית מלון בהתאם לתכנית עומריה שאושרה בשנת 2002.

 

 

החברה רכשה את החלקה הצמודה מדרום שיעודה מוסד (שהייתה גן ילדים בעבר) והגישה לפני כ 7 שנים תכנית המבקשת הגדלת זכויות ותוספת מגורים נכבדה בתבנית בנייה יוצאת דופן ו"אגרסיבית". התכנית נדחתה ב 2006 ובית המשפט המחוזי קבע שאיננה חוקית מפני שהתכנון כלל מגורים על השטח שיועד למלונאות.
במהלך השנים שחלפו ניסתה החברה לערור על ההחלטה בבג"ץ ומשהפסידו חזרו לתהליך התכנון והחלו לקדם תכנית חדשה הדומה במהותה ובהיקפי הבנייה לתכנית הקודמת. השינוי העיקרי בין התכניות הינו שינוי במיקום המגורים והורדת העומס מרחוב עמק רפאים-תוך שמירת הקיפי הבנייה המבוקשים בתכנית המקורית.
למרות הנחיות המערכת התכנונית להפחית את הקף המגורים-החברה בחרה להתעלם מההנחיות ולנסות לשכנע את המערכת שתאשר את הקיפי הבניה החריגים בשל "החשיבות הציבורית של הקמת והבאת מלון ארבע העונות לירושלים" וכן מאחר שאין לטענתם הבדל גדול מרחבית בין 400% בנייה למגורים לבין 200% בניה למגורים ( על שטח גן הילדים לשעבר) .

 

 

ביום שני ה 15.10 התקיים דיון במלואת הוועדה המחוזית בהצעתם. בדיון נכחו מספר תושבים ואת עמדתם (שגובשה על בסיס ההתנגדות בסיבוב הקודם) הציגו שייקה אל עמי המנהל וזאב ארד-אדריכל המתכנן האורבאני קהילתי.

 

 

בסיום הדיון התקיים דיון פנימי קצר והוועדה החליטה לדחות את התכנית המוצעת. המשמעות הינה שאם ארבע העונות מעונינים להמשיך ולקדם תכנית בשטח האמור עליהם להגיש תכנית חדשה מההתחלה.
כאן המקום להודות לוועדה המחוזית בראשות הממונה החדשה על המחוז-דלית זילבר אשר עמדו בלחצים כבדים ונותרו נאמנים לתפיסת התכנון שלהם וקשובים ולאינטרסים הכלליים והציבוריים.

 

 

כתבה בנושא בעיתון כל העיר 19.10
לקריאה יש ללחוץ על התמונה

מלון ארבע העונות