תוכן עבור מלון הקולוני

 

מלון הקולוני

01/08/2010

1. מאבק מלון הקולוני

לפני כשבועיים נערכה בעירייה ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובניה. לוועדה הגיעו תושבים רבים ונציגי המינהל הקהילתי והוצג הדגם שנבנה. הוועדה החליטה לאשר את בניית המלון, להקטין את גודל המבנה המרכזי ולאשר את גובהו - שמונה קומות. להפריד את מבנה המגורים המתוכנן מעל סמטת פטרסון, ולאשר את הקטנת הלובי על עמק רפאים וקביעת כל מערכות התנועה מתחת לקרקע. המאבק נמשך ויש להתכונן ליום הגורלי -הדיון בוועדה המחוזית.

לפרטים נוספים ולהצטרפות למאבק, אנא פנו ל:
אמיתי שוחט, עובד קהילתי תחום אורבאני - 0546650107
או לחווה מוועד התושבים - 054-8161335

2. הזמנה לסדרת מפגשים עם צוות תכנון תכנית האב למושבות כאן

3. הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנים לצורכי ציבור

מלון הקולוני