תוכן עבור חורשת הירח

חורשת הירח

סיכום הפגישה להצגת התכנית
לחידוש פני חורשת הירח - 24.9.12

 

 

 

מבוא
התכנית לבניית "משכנות התיאטרון" על מגרש החנייה של התיאטרון אושרה לפני כ-7 שנים. חברת "האחים חסיד" זכתה במכרז על השטח ומבקשת כעת לשנות את התכנית, ובין השאר להוסיף "מלון בוטיק" לתכנית, שינוי שמרבית התושבים מתנגדים לו. השינוי דורש אישור מהועדה המקומית ומהועדה המחוזית ויאפשר לנו להשמיע את התנגדותנו בבוא העת.
התכנית המאושרת מחייבת את היזם לשמר את החורשה ולהימנע מלפגוע בה. מטרת הפגישה שהתקיימה ביום 24.9.12 הייתה הצגת תכנית חידוש החורשה שהכין היזם בהתאם למחוייבותו.  העיריה ביקשה ממנהלת גינות העיר להציג בפניה את דרישות התושבים לגבי תכנית החורשה טרם אישורה.  

הפגישה כללה שני שלבים. בשלב הראשון הציגה אדריכלית הנוף רחל וינר, מטעם האחים חסיד, את התכנית והתושבים שאלו שאלות הבהרה. בשלב השני קיימו התושבים דיון פנימי בתכנית.  

 

שלב א:
התכנית שהוצגה מבוססת על שיח עם התושבים בשנת 2006 וסקר אלמנטים של החברה להגנת הטבע. התוכנית כוללת מספר חלקים:
 1. מרכז החורשה מיועד לשימור מלא, כלומר, טיפול בעצים וניקוי השטח בלבד.
 2. בשטח שיושר בעבר, בצדה המערבי של החורשה (מאחורי הבתים של מבוא יורם), מוצעת  שתילה של עצים בקו הגבול בין החורשה לשכונה ובמרכז השטח מוצע לייעד מקום  לקומזיצים.
 3. בשטח הכניסה מכיוון הגדוד העברי,  מוצעת הסדרת הכניסה כולל בריכת מים לנוי.
 4. בשטח הצמוד לרחוב שסקין (מרכוס לשעבר) מוצע לבנות שביל מונגש לעגלות ולכסאות גלגלים הכולל גשרון העולה בצורה מפותלת עד לכיכר ברחוב שופן.
 5. בתוכנית הוגדרה רצועה ברוחב 10 מטרים מסביב לאזור הבינוי העתידי. רצועה זו תטופל ותשוקם לאחר גמר הבנייה.

הערות חשובות:

 • א. לפי תכנית הבינוי, כל החפירה, הבנייה והפיתוח המתוכננים יבוצעו בשטח המיועד לבנייה. שטח זה הוא באזור מגרש החנייה +4 מ' חריגה לתוך החורשה. לא תבוצע חפירה ולא יתקיים מעבר כלי רכב כלשהם בחורשה.
 • ב. היזם מתכוון לעבוד בסדר הבא:  חידוש פני החורשה, חפירת החניון, בניית שלושת הבניינים הסמוכים לחורשה ולבסוף לבנות את שני הבניינים ברחוב שופן. אם יקבל היזם את האישור למלון יוסיף את הקומות המבוקשות על ידיו בבניינים שברחוב שופן.
 • ג. כמתבקש, לאחר שתוכנית הבנייה תוגש לעירייה, העירייה תעביר אותה לאישור פקיד היערות שבמשרד החקלאות.
 • ד. רבקה רגב תעביר את המידע בעניין בורות המים לאדריכלית רחל וינר לבחינתה.

שלב ב:
התקיים דיון פנימי של התושבים בו עלו הנושאים הבאים:

 • א. התושבים הביעו את התנגדותם לשינוי התב"ע הקיימת אותו מבקש היזם. יובהר כי הערות התושבים לגבי תכנית החורשה אינן מהוות בשום צורה ואופן הסכמה מפורשת, או משתמעת, לבקשת השינוי של היזם.
 • ב. השביל המוצע במקביל לרחוב שסקין – לאור הכוונה לסגור את רחוב שסקין לתנועת כלי רכב, לא ברור בשלב זה הצורך בשביל שבנייתו תפגע בחורשה ולכן מוצע לא להחליט בנושא עד להבהרת מעמד הכביש. כן הוצע להיפגש עם האדריכלית רחל וינר לבחינת חלופות לשביל ולתוואי שלו.
 • ג. אחזקת החורשה חשובה ביותר, בעיקר לצורך מניעת שריפות. יש לכתוב בתכנית מי אחראי לתחזוקה השוטפת.
 • ד. מתחם הקומזיצים המוצע הוא בעייתי בשל קרבתו לבתים. (התושבים מעדיפים שמתחם הקומזיצים ימוקם בחורשת השמש).
 • ה. שיקום ה"שטח המופר" שבמערב החורשה. התושבים מבקשים שהתכנית תכלול את שיקומו והחזרתו למצבו הקודם, כחלק מהחורשה.
 • ו. קשר בין החורשה לרחוב הגדוד העברי – התושבים מבקשים כי במסגרת התכנית תוסר הגדר שלאורך רחוב הגדוד העברי כך שייווצר מעבר חופשי מהרחוב לחורשה, ולהוסיף צמחיה באזור זה.
 • ז.  קשר בין החורשה לרחוב שופן – יש לאפשר מעבר חופשי מהשביל בחורשה לרחוב שופן, סמוך לבניין הדואר הקיים.
 • ח. הקמת בריכת מים – התושבים מתנגדים להקמת בריכה.
 • ט. הגדר בין החורשה לפרויקט הבינוי - תהיה צנועה וירוקה ככל האפשר.
 • י. שתילה נוספת – לדעת התושבים, במסגרת חידוש פני החורשה, יש להוסיף לחורשה עצים וכן צמחיית בר טבעית ארצישראלית, המתאימים למקום.

 

הערות נוספות:
א. יש צורך בפגישה נפרדת לגבי חורשת השמש (החורשה מעברו השני של רחוב שסקין).
ב. יש להבטיח כי היזם שבונה ברחוב הגדוד העברי, בשולי החורשה, יחזיר את השטח לקדמותו. תושבים המעוניינים לפעול בעניין זה מתבקשים לפנות לשירה (

shira@ginothair.org.il )

 

 


חורשת הירח חפשו את הקבוצה בפייסבוק

 

 

 

 

רקע לנושא ניתן למצוא כאן