הולכים על מושבה נקייה

תוכן עבור הולכים על מושבה נקייה

הולכים על מושבה נקייה


תושבים יקרים

אנו מזמינים אתכם לתלות מודעות פרטיות על לוחות המודעות החדשים ולפרסם אותן בדף הפייסבוק של "מינהל קהילתי - גינות העיר" ולא לתלות במקומות לא מתאימים.


בעקבות התרחבות התופעה של הדבקת מודעות על עמודי חשמל, ארונות סעף, גדרות בתים ובתי ספר – מודעות שמהר מאד נקרעות ומכערות את המרחב הציבורי -  מפעילה עירית ירושלים בימים אלו פיילוט של  "לוחות בייבי".
אלו לוחות מודעות שמותקנים על עמודי חשמל במספר מקומות מרכזיים, עליהם מורשים התושבים לתלות בחינם מודעות על שיעורים פרטיים, חיפוש שותפים לדירה, אירועים לציבור הרחב ועוד.


אמץ עמוד
ביוזמת מינהל קהילתי גינות העיר, ילווה הפיילוט ברחוב עמק רפאים בפעילות קהילתית שתבטיח את הניקיון והשינוי ההתנהגותי לאורך זמן: עמודי החשמל וארונות הסעף ינוקו; מתנדבים יסירו מודעות מעמודים וגדרות ויצלצלו למדביקים כדי להתריע בפניהם על אי חוקיות התופעה; בעלי חנויות שבחזית החנות שלהם יש עמוד חשמל "יאמצו" אותו וישמרו על ניקיונו ועוד.

המעוניינים להתנדב לפרויקט לשמירת איכות החיים בשכונה
מוזמנים לפנות לשירה אבני – מנהלת תחום קהילה
054-6650188

shira@ginothair.org.il

___________

 

"חוק עזר לירושלים (שילוט) התש"ם 1980"
"לא יפרסם אדם מודעה ולא ירשה ולא יגרום לפרסומה אלא במקומות שקבע ראש העירייה ולפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר"


חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 1984
הכותב, מצייר, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, שלא כדין, או מדביק, תולה, מניח או קובע עליהם, שלא כדין, כל כתב, מודעה או שלט, רואים אותו.. כמלכלך את רשות הרבים.