כנס תושבים רכבת קלה

 

שלום לתושבי המושבות והשכונות הסובבות,
 
שמחים להציג בפניכם את מתכונת תהליך שיתוף הציבור, ללמידת ובחינת תכניות הרכבת הקלה במרחב.
התכנית גובשה במשותף ע"י צוות התושבים המוביל והצוות המקצועי ובתיאום עם המערכת העירונית וצוות תכנית האב.
עיקרי התכנית הנם שילוב בין כנסי תושבים רחבים, לפעילות למידה, העמקה ובחינה של צוותי תושבים בנושאים שונים הקשורים לתכנית.
 
הכנס הראשון יתקיים בשישי הבא 23.09 בשעה 08:30 בבית יהודית.
בכנס נחשוב יחד על אמות המידה, הצרכים והערכים הקהילתיים המנחים לבחינת התכנית. ונלמד את נושאי הרוחב של קבוצות העבודה הנושאיות.
נשמח לראותכם בכנס ולהשתלבותכם בקבוצות העבודה השונות.
להלן פרטים נוספים על התהליך כולו ועל קבוצות העבודה, וכן פרטי קשר של התושבים המובילים ואנשי המקצוע המרכזים.
 
יכולתנו להצביע על חלופות אפשריות או להשפיע על התכנית המוצעת, תלויה באיכות הלמידה, המחשבה והעבודה המשותפת.
ואין לי ספק, כי בתום תהליך שיתוף הציבור הקהילתי שלנו, למרחב ולעיר תהא תכנית טובה יותר.
לשם כך נאבקנו - כדי לדחות את ההפקדה ולקבל זמן משמעותי לתהליך האמור.
עתה - חובת ההוכחה עלינו.
 
נתראה בכנס בשישי הבא.
 
שייקה אל עמי
מנהל מינהל קהילתי גינות העיר


 

 

"חושבים קלה"
קהילה חושבת ולומדת רכבת קלה במרחב המושבה.
כנס תושבים שישי 23.09

 
 

סדר יום:
8:45 – התכנסות
9:00 – פתיחה
9:15 – ברור משותף של צרכים ואמות מידה
10:15 – הצגת תהליך שיתוף הציבור וקבוצות עבודה.
10:30 – שולחנות עבודה בנושאי תנועה, שימור וסביבה, עסקים, תכניות מצרניות, אמות מידה, חלופות אפשריות ועוד.
11:20 - סיכום
 
הכנס יתקיים בבית יהודית, עמק רפאים 12
 
 
תהליך שיתוף הציבור - אופן הפעולה:
הוקמו קבוצות עבודה בנושאים שונים בהובלת תושב ובליווי איש מקצוע. קבוצות העבודה מפורטות בטבלה שלהלן. כל מי שמעוניין להצטרף אחת הקבוצות מוזמן לפנות לרכז הקבוצה במייל.
הקבוצות יעבדו במקביל והתיאום יתבצע בעזרת הצוות המקצועי ובאמצעות פורום הצוותים הרחב שיתכנס פעם בשבועיים.
שלוש קבוצות עבודה רוחביות:

 • קבוצת ראשי הצוותים – אמונה על בדיקת והערכת החלופות. הצוות יוזן מעבודת הקבוצות, השונות ומחומרים מקצועיים.

 • קבוצת אמות המידה – תעסוק בלימוד של הערכים השכונתיים והמרחביים ותנסח את אמותהמידה שיהוו את הבסיס לבחינת החלופות.

 • קבוצת התקשורת -  תעסוק בתקשורת פנים קהילתית, בהעברה של מידע וידע לקהילה ומהקהילה. ובתקשורת חוץ – מול אמצעי התקשורת ופוליטיקה מקומית ונבחרי ציבור.

 • למידה וסיורים – צוות תכנית אב לתחבורה יקיים מפגשי למידה נושאיים וסיורים. מועדם יימסר לכשיקבעו.

 • כנסים לכלל הציבור – הכנס הראשון יתקיים  ב-23/11/16, לאחר מכן נקיים מספר כנסים קהילתיים  לפי הצורך.

 • דיווחים שוטפים – באמצעות הניוזלטר ורשימות התפוצה.

 

לסיכום ניתן לראות את תזרים  פעילות העבודה הקהילתית שלנו  בקובץ שמצורף לכאן

 

 

הציבור מוזמן להצטרף לקבוצות העבודה שילוו את תהליך שיתוף הציבור

 • אמות מידה: הקבוצה תעסוק בלמידת הערכים השכונתיים והמרחביים. יהווה את הבסיס לדיון והערכת תכניות חלופות, בחינה והערכה: הקבוצה תלמד את התכנית המוצעת על כלל רבדיה. לאחר מכן קבוצה זו תתפצל לקבוצות על פי חלופות התכנון ולבסוף תספק הערכה לכל חלופה על פי אמות המידה הקהילתיים.
 • תנועה: הקבוצה תעסוק בלמידה ויישום נושאי תנועה בתכנית: רכב פרטי, רכב ציבורי, הולכי רגל,  אופניים.
 • עסקים: הקבוצה תלמד את מאפייני המרחב העסקי בעמק רפאים ואת השלכות התכנית לגביו ותספק המלצות בנושא זה לתכנית המוצעת.
 • שימור וסביבה: הקבוצה תעסוק בנושא השימור, תלמד אותו ואת נספח עמק רפאים בתכנית האב למושבות. ותבחן את התכנית לאור חומר הרקע. הקבוצה תלמד את נספח התסקיר הסביבתי. תייצר תקציר. ותספק המלצות לתכנית ביחס אליו.
 • שילוב עם תוכניות אחרות במרחב: הקבוצה תערוך סקר לכל התכניות המקודמות במרחב עמק רפאים. ותספק סקירה להשתלבות התכניות יחדיו. כמו כן תספק המלצות לתיקונים הנדרשים להכניס בתכניות אלו.
 • ביצוע העבודות
 • תקשורת: הקבוצה תמפה את כלל בעלי העניין במרחב המידי והעוטף. תוודא את דרכי התקשורת והסנכרון בין הקבוצות השונות. תוודא את העברת המידע הרציף לכלל הציבור הרחב

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעודד גברעם, העובד הקהילתי:

oded@ginothair.org.il

 

 

"חושבים קלה"

 

תפקיד/קבוצה

רכז

מייל

שותף מקצועי

מייל

ניהול ותכלול

אבנר הרמתי

haramati.avner@gmail.com

שייקה אל-עמי

shaike@ginothair.org.il

תקשורת

מרדכי אברהם ואילת פריצקר

stone@shani.net

ayelet29@gmail.com

עודד גברעם

oded@ginothair.org.il

בדיקה והערכת חלופות

משה מרגלית

mm@margalith-arch.com

ייטב בוסירה

ואיציק עדס

Ytav.bo@gmail.com

Itzik@ginothair.org.il

אמות מידה

לינדה אדמס

lindadbl20@gmail.com

גזי דנה

Gazy9@walla.co.il

שימור וסביבה

חווה טפרברג

teperber@zahav.net.il

ייטב בוסירה

Ytav.bo@gmail.com

תנועה

אלן  באומגרט

ubuntu@o13.net

איציק עדס

Itzik@ginothair.org.il

מרחב ציבורי

עידית רובין

rubinidit@gmail.com

איציק עדס

Itzik@ginothair.org.il

עסקים

מוטי יהושוע

 m0542366660@gmail.com

דנה גזי

Gazy9@walla.co.il

תכניות עירוניות

רונית לומברזו

lombrozr@netvision.net.il

איציק עדס

Itzik@ginothair.org.il

 
פניות הציבור ומידע: oded@ginothair.org.il   טלפון: 02-5458118 או 054-6650188
 

 

כל החומרים בנושא הרכבת הקלה נמצאים באתר המינהל הקהילתי לצפיה

הירשמו לקבלת עדכונים בנושא הרכבת הקלה בעמק רפאים
- עדכונם שוטפים, צוותי עבודה, כנסים ועוד!