תוכן עבור גן הכוזרי

גן הכוזרי חוזר לציבור!
 
היסטוריה  ברחביה! עם השלמת הקריבה ובאה של מבנה יד יצחק בן צבי בבית החלוצות, הושגה הסכמה בין המינהל הקהילתי והנהלת יד יצחק בן צבי, על השבתו של גן הכוזרי לציבור והפיכתו במלואו לגן ציבורי פתוח, המהווה את השדרה המרכזית של רחביה.


בראשית שנות החמישים, עם מינויו של יצחק בן צבי לנשיא המדינה, הוקף חלקו של הגן בחומה, והוצמד לבית הנשיא, שבחלוף השנים הפך ליד יצחק בן צבי. לכשהוצגו תוכניות ההרחבה השונות של יד יצחק בן צבי, הוצגה גם באופן ברור התביעה להשבתו של הגן לציבור, ע"י תושבי רחביה שאף הקימו לצורך כך את "וועד גן הכוזרי" שניהל על כך במהלך השנים מאבק ציבורי חסר פשרות.   עתה, עם השלמתו הצפויה של בית החלוצות, הושגה כאמור הסכמה בין הנהלת יד יצחק בן צבי למינהל הקהילתי בשיתופם של הפעילים, ויוקם צוות תיכנון משותף יחד עם המערכת העירונית אשר תקבל את האחריות לשטח ולאחזקת הגן.


עיקרי ההסכמה:
1. עם השלמת המבנה החדש של יד בן צבי, יושב גן הכוזרי לתפקידו המקורי כגן וכמרחב ציבורי פתוח, ויועבר לאחריות  עירונית.
2. ייעודו המוסכם של הגן הינו להוות את המרחב הציבורי הפתוח והמרכזי של שכונת רחביה וקהילתה המתחדשת, ולהיות הנשא של סיפורה ההיסטורי של השכונה והאישים שפעלו בה, כולל סיפורו של בית הנשיא ויד בן צבי. תוכנית התחדשותו של גן הכוזרי, תיקח בחשבון את ייעודו המוסכם, את צרכי הקהילה המתחדשת ברחביה, וכן את חזון וצרכי יב"ץ.

גן הכוזרי- מסמך הבנות