"מאמיניםות"- ערב תפילה בינדתית

מאמיניםות ערב תפילה בינדתית

 

מאמינים 

יום רביעי, אור לכ״ז אייר, 17.5 בשעה 20:00 

ערב תפילה בינדתית על עיר הקודש 

במכון הרטמן, גדליהו אלון 11

 

https://did.li/UnO5q