קורס מיומנויות בסמארטפון

קורס מיומנויות בסמארטפון בהנחיית גיורא שור

קורס מיומנויות בסמארטפון

בהנחיית גיורא שור

ימי ראשון 11:00-12:30

עלות מפגש 10 ש"ח