"קרוב לבית" פעילות חודש ינואר

הרצאות ינואר לגיל השלישי

הרצאות וסנדאות חודש ינואר

מרכז קרוב לבית, לבני ובנות הגיל השלישי

ימי שלישי בבוקר (10:00-11:15) 

6 מפגשים החל מ-03/1/23