קול קורא לביקורי בית

ביקורי בית קול קורא

מיזם ביקורי בית אצל זקנים בקהילה

בואו להתנדב ולקבל הכשרה