הקמה מחודשת של בנק הזמן ויצירת קהילה שיתופית

הקמה מחודשת של בנק הזמן ויצירת קהילה שיתופית

הקמה מחודשת של בנק הזמן ויצירת קהילה שיתופית

5.1.23 | 19:30

בית יהודית