מפגש תושבים הצגת השלוחה החדשה במלון הנשיא

מפגש תושבים בנושא הצגת השלוחה החדשה במלון הנשיא שהתקיים בתאריך 14.12.22

לצפייה במצגת