המשך רחוב מוהליבר

 


תכנון ראשוני של חיבור רחוב מוהליבר ורחוב רובין (12.22)

תכנית 1

תכנית 2