רחוב בורלא: שדרוג ושביל אופניים

 


חוו"ד אגרונום לגבי כריתה של עצים (11.23)

תכניות מעודכנות של מקטע ברחוב בורלא (12.23)

 


תכניות שדרוג רחוב בורלא (06.22):

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

תכנית 6