שבילי אופניים ברחביה

תכנית שבילי אופניים טקטיים ברחביה בהתהוות ואישור גורמי העירייה והקהילה

 

 

תכניות שבילי אופניים טקטיים ברחביה (סופי 9.5.23)

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3


תכניות שבילי אופניים טקטיים ברחביה (עדכון 12.22)

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4


הקלטת שיתוף ציבור פילוט שבילי אופניים ברחביה (07.22)


שיתוף  ציבור פילוט שבילי אופניים ברחביה (07.22)


תכניות פיילוט שבילי אופניים ברחביה ובגינות העיר (06.22)

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

תכנית 6

תכנית 7

תכנית 8

תכנית 9