פס תרבות בעמק

פס תרבות בעמק אירועי תרבות בעמק רפאים

פס תרבות בעמק

אירועי תרבות בעמק רפאים 

יולי-אוגוסט 2022

רביעי 16:00-19:00

שישי 9:00-12:00