בריכת ירושלים חוזרת!

בריכת ירושלים חוזרת

 

בריכת ירושלים חוזרת!

הזמנה למפגש להצגת תוכניות בריכת ירושלים החדשה ולהקמת צוות היגוי קהילתי מלווה. 

יום רביעי, ה13.7 בשעה 20:30 בבית יהודית 

יש להירשם למפגש בקישור המצורף