רחוב סעדיה גאון

 


צומת סעדיה גאון ורחוב אלפסי

תכנית 1 (06.22)

תכנית 2 (06.22)