בית ילין הבית הראשון ברחביה (רמב"ן 14)

שלב הפקדת התכנית להתנגדויות (05.22):

מסמכי התכנית (אתר תכנון זמין – 05/22)

התגנדות מינהל קהילתי גינות העיר

התנגדות איגוד האדריכלים (סניף ירושלים)

התנגדות מועצה לשימור אתרים