עדכונים אורבניים - כיכר אסף

רקע:

הצורך לערוך תכנית בכיכר אסף התעורר עם שיפוץ של רחוב ברטנורה שהסתיים בצומת עם כיכר אסף אך לא כלל את הכיכר.  תושבי הכיכר פנו למנהל עם בקשה לקדם את תכנון ופיתוח של הכיכר.  המינהל יזם פנייה לאגף החניה עם בקשה לליווי שלהם ומתכנן תנועה לשיפור מרחב הכיכר.

אגף חניה ענה בחיוב וע"י מתכנן תנועה הכינו 3 חלופות לתכנון הכיכר.   התוכניות נדונו בפורום נציגי התושבים וגם הוצגו לציבור בקייץ 2020. על אף תמיכה במיזם והתכניות שהוצגו, במפגש בקייץ 2020 רב המשתתפים תושבי כיכר אסף והסביבה, החליטו לא לקדם אף חלופה ולא לשנות את המצג הנוכחי, ולהסתפק במספר קטן של תיקונים נקודתיים ומינוריים על מנת לפנות מדרכות וליצר רצף הליכה בטוח ונגיש עם ביטול של מספר מצומצם ביותר של מקומות חנייה קיימים.

 

חודש או יותר לפני הפגישה עם התושבים (קייץ 2020), חברת עדן ועיריית ירושלים הודיעו למינהל כי מעוניינים לקדם חניונים רובוטים ציבוריים בעיר. ושהם מעוניינים לקדם פיילוט בכיכר אסף.

הסיבה שהם בחרו בכיכר אסף הינה קרבתה לרחוב מסחרי (עזה) והאפשרות לממן הוצאות תחזוקה ע"י שימוש במבקרים בעסקים ברחוב עזה. הגם שהמינהל הבהיר לעירייה כי התושבים מעדיפים להפנות את הפתרון הרובוטי  לכיכר אינשטיין בתחילת רחוב הנשיא,  בהתאם לתכנית רחביה 9988.

 

במפגשי שיתוף ציבור שהתקיימו בהשתתפות כ30/40 תושבים על החלופות, הועלתה גם ההצעה העקרונית של העירייה (לפני פיתוחה) ורוב המשתתפים התנגדו לה.

אך העירייה הבהירה כי בכוונתה לפתח ולבחון את פתרון החניון הרובוטי, וכי היא מצפה כי הוא יוצג לציבור כולו.

המינהל הבהיר לעירייה, כי הוא ילווה את גיבוש התוכנית, יציע לתושבים הרלוונטיים להיות שותפים בלמידה, יציג את התוכנית לציבור ויעמיד אותה להכרעת הציבור בשכונה. וכי הוא עומד על כך שההחלטה על הקמת או אי הקמת החניון, תהיה של התושבים בלבד.

ואכן במפגש האחרון גובש גרעין של תושבים שרוצים להיות מעורבים בליווי התהליך מול עדן – לימוד לגבי חניונים רובוטיים ואיתור מיקומים מתאימים.

 

בעקבות השיח הציבורי סביב אופן ניהול התהליך, התקיימה שיחה משותפת, וגובש מתווה מוסכם לאופן ניהול התהליך, שאושר בישיבת הנהלת המינהל.

 

א) בחינת חלופות: 

המינהל יפנה לעירייה, ויבקש דיון  בנושא החלופות בדגש על כיכר איינשטיין, עם כול הגורמים הרלוונטיים, בראשות מהנדס העיר.

כול העוסקים בנושא -  וועד רחביה, הפעילים וכו, סבורים כי החלופה הנכונה להקמת החניון היא בכיכר ווינגייט (כפי שמופיע בתוכנית המתאר של השכונה). עד היום לא קבלנו תשובה סדורה מדוע החלופה הזו אינה על הפרק.

 

ב) המשך תהליך בחינת התוכנית:

  1. המינהל וצוות הליווי של הפעילים "הצוות הרובוטי", יגבשו את הנושאים עליהם הם מבקשים לקבל מענה מעדן, לפני הצגת התוכנית  לציבור.

  2.  בהתאם לכך יזומנו המפגשים הנוספים, עם גורמי התיכנון.

  3. במסגרת התהליך, יקבע גם יום סיור משותף בת"א, להכרות עם חניונים רובוטיים פעילים.

 

ג) הצגת התוכנית וקיום משאל:

  1. לאחר הסכמה על הבשלת התוכנית להצגה לציבור הרחב, המינהל יקיים כנס תושבים להצגתה. אופן הצגת התוכנית וההתנגדות אליה, יגובש בדיון מקדים, כולל נציגי הצוות הרובוטי.

  2. בהמשך לכנס, תועמד התוכנית להכרעת ציבור התושבים, ברדיוס שיקבע  ע"י וועד רחביה.

  3. במידה ולא תהיה הסכמה על הבשלת התוכנית , והעירייה תבקש להציג את התוכנית, או במידה והתהליך ימשך ויתמרח, ונבקש אנו להציגה אז איז – תיקבע היוועצות נוספת בנושא, והנושא יובא להכרעת הנהלת המינהל.

 

ד) הסדרה זמנית:

במקביל, יחתור המינהל להסדרה זמנית של ליקויי הבטיחות החמורים בכיכר. המינהל יגבש הצעה מינימלית בעלת היתכנות לקידום.

 

ה) עדכון מתווה לציבור:

המינהל יבהיר את המתווה הנ"ל לציבור, בעדכון ייעודי בהקדם. רק לאחר מכן, יכונס מחדש הצוות הרובוטי, ויזומנו הפגישות עם צוות התיכנון.

 

מצטרפים ומשפיעים:

אם את/ה מעונין להצטרף לצוות הליווי של הפעילים על נושא כיכר אסף, יש לפנות אל מתכנן אורבני למייל elias@ginothair.org.il

 

יותר פרטים באתר האורבני של גינות העיר