עדכונים אורבניים - מתחם התחנה

 

כללי

מתחם התחנה הינו מתחם היסטורי חשוב לתולדות התפתחות העיר. המתחם משמש היום גם מתחם חשוב לתרבות, ספורט ופנאי לתושבי ירושלים. המתחם מצוי בתהליכים של התחדשות ובנייה מסיביים. במתחם מקודמים תוכניות בניית מגורים עי יזמים פרטיים ורמ"י, תכניות תחבורה כגון רק"ל, רכבת כבדה ורכבל ותוכניות לבניית מלונאות ותעסוקה עי יזמים פרטיים.   מעל עשור שומעים על תכניות בנייה ו'מגדלים' במתחם התחנה.  בשנתיים האחרונות המצב השתנה. וועדות התכנון אישור את התכנית של הקו הכחול בדרך חברון. הקו חוצה את מתחם הרכבת ממערב למזרח. בנוסף, העירייה ורמ"י באמצעות משרד אדריכלים מליס, הכינו תכנית אב למתחם. התכנית קבעה אחוזי בניה אחידים לכל התת מתחמים(350%), גובה מקסימלי של 5 קומות (בתכסית 55%) ועד 10 קומות בתכסית של 20%. התכנית קבעה מיקום של שטחים חומים (פרוגרמה ציבורית), שטחים פתוחים ירוקים, צירי הליכה ונקודות כניסה לחיונים במתחם. התכנית אושרה לפני כשנה כאשר המתכננים של המתחמים השונים המשיכו לפתח את התכניות הנקודתיות שלהם. חלק בתיאום עם תכנית האב וחלק לא.  בנוסף לתוכניות למגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה המקודמות ע"י יזמים פרטיים, מקודמות במתחם גם תכניות תחבורה ובנייה ע"י משרד התיירות, משרד התחבורה, עיריית ירושלים והרל"י. התכניות הופכות את המתחם ל'האב תחבורתי' המשלב בתחומו ובסביבתו תחנת רק"ל, תחנה של רכבת כבדה, תחנת רכבל, תחנות אוטובוס, מפרצי עליה והורדה של תיירים ברחוב רמז, חניוני אוטובוסים, חניונים ציבוריים לרכבים פרטיים וחניונים תפעוליים לפריקה וטעינה עבור מלונאות, מסחר, תעסוקה ומגורים ועוד.

לאחרונה, הופקדו להתנגדות שלוש תוכניות בינוי משמעותיות במתחם.
הפורומים האורבניים של גינות העיר ובקעה דנו בהן במשותף, והגישו התנגדות משותפת.

 

דיון בועדה להתנגדויות:

ב 1/2/22- התקיים דיון בוועדת משנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית ל 2- תכניות במתחם התחנה:

תכנית 'רובע המדיה' או מתחם ב' )התכנית הצפונית ביותר הכוללת 3 תת מתחמים) ומספרה 653840 והתכנית ליד תחנת הדלק (מתחם ג') ומספרה 415992 .

לשתי התכניות הוגשה התנגדות משותפת של מינהל הקהילתי גינות העיר והמינהל הקהילתי בקעה רבתי.

 

להלן עיקר ההתנגדויות שהוגשו במסמכים ובדיון בוועדות:

  • צורך בתכלול התוכניות השונות והרבות הנקודתיות המקודמות במרחב.
  • צורך בהכנת מודל תלת ממדי במודל העיר שיתכלל את כל הבנייה המתוכננת הצפויה במתחם, על מנת לאפשר לתושבי השכונות הסמוכות ותושבי העיר בכלל להבין, להעריך ולהגיב באופן מלא על תכניות בוועדות .
  • מציאת בינוי מתאים למיקום ולמרחב ההיסטורי הכולל סוג של בינוי, גובה, חומרים וכו' ועמידה בתקנים של בנייה ירוקה ושכונה 360.
  • יצירת קישוריות לשכונות הסמוכות .
  • יצירת מרחב ציבורי משמעותי ואיכות וקביעת זיקת הנאה לציבור בכל המעברים והשטחים הפתוחים בקומת הקרקע .
  • מתן מענה לצרכים הציבוריים הנוכחים ועתידיים בקרקע לצורכי ציבור ושטח ציבורי פתוח.
  • שימור על צביון המרחב היסטורי ע"י שימור מבנים קיימים והגבלה בגובה הבינוי ובינוי מתאים בקרבת השכונות ההיסטוריות והנראות מאגן העיר העתיקה .
  • שימור עצים וותיקים ועל האיכויות של פארק המסילה הקיים .
  • צמצום הפגיעה במרחב ע"י הגברת עומסי התנועה הצפויים ויצירת "האב תחבורתי" במקום לעודד הלכתיות ושימוש בתחבורה ציבורית .
  • צימצום הפגיעה בשכונות הסמוכות והמרחב בכלל במשך תקופת בניה ממושכת וארוכת טווח ותגבור ניהול ושימוש חוזר בחומרים בשטח במקום שינוע חומרים מהאתר ואל אתר הבנייה דרך השכונות הסמוכות.

 

תכלול תכניות תנועה ובניה ע"י צוות אדריכל העיר

ריבוי תכניות במתחם התחנה מייצר מצב מורכב מאד. ממשק בין תכניות שונות מייצר איזורים שרצף המרחב נתקע. הטופוגרפיה והפרשי הגבהים בין דרך בית לחם לדרך חברון מהווה אתגר ליצירת רצף אורבני. על מנת לענות לכל השאלות שהתכניות השומות מעלות וליצר רצף אורבני השמכי, איכותי ונגיש, המינהלים הקהילתיים גינות העיר ובקעה רבתי פנו אל אדריכל העיר עופר מנור עם בקשה לתכלל את כל התכניות ולהציג תמונה כוללת. צוות אדריכל העיר עם משרד שלמה אהרונסון, התחילו לרכז את כל התכניות הרלוומטיות. ב-13/1/22 הציגו את התובנות הראשונות לנציגי המינהלים לדיון. הנושא בעיון ובחינה ונוכל לעדכן בהמשך.

 

יותר פרטים באתר האורבני של גינות העיר