מלון הקולוני למכירה

תוכן עבור מלון הקולוני למכירה

אחרי הפשרה בוועדה המחוזית מלון קולוני למכירה

בצומת רחובות עמק רפאים ודרך בית לחם מתוכנן לקום בית מלון. בתחילת השנה  התקיים דיון בהתנגדויות בוועדת המשנה של הוועדה המחוזית – במרכז הדיון עמדה התנגדות המינהל הקהילתי ותושבי השכונה.  מצורפת התנגדות המינהל 

הקונפליקט העיקרי שעמד מול הוועדה המחוזית  היה האיזון בין שימור המבנים והערך הציבורי שלהם ובין האינטרסים של העיר בקידום תיירות ובבניית חדרי מלון אשר חסרים מאד בעיר  (על פי משרד התיירות יש חוסר של אלפי חדרי מלון בעיר). 
האיזון נעשה  (על פי עמדת המינהל הקהילתי ונציגי התושבים)  על ידי אישור רוב נפח הבנייה על דרך בית לחם ומאידך קביעת האזור בין בתי הספר כמרחב ציבורי ומתן הנחיות להפיכת הבניין הצפוני לנגיש לציבור הכללי.

עיקרי החלטת הוועדה היו :
• ביטול מבנה לובי שהיה מתוכנן לקום בין בתי הספר ההיסטוריים על עמק רפאים  והשארת השטח כשטח פתוח לציבור.
• הקטנת גובה המלון מ 34 ל 26 מ'.
• הקטנת מבני המגורים על סמטת פטרסון וקביעת הפרדת הבינוי לשני מבנים נפרדים.
מצורפת החלטת הוועדה

בימים אלו נודע שהיזם החליט למכור את הזכויות לבנית המלון  ראו כתבה בדה-מרקר בעניין.

לצערנו המאבק כנראה לא תם ועלינו לעמוד על המשמר,  כדי שהשלבים הבאים והיתרי הבנייה שינתנו - יבטאו בפועל את העקרונות שעל פיהם אושרה התכנית.

אד' זאב ארד, מתכנן אורבאני