סדר ט"ו בשבט עם קהילת ציון

סדר טו בשבט עם קהילת ציון

סדר טו בשבט בשיתוף עם קהילת ציון

יום ראשון אור לט"ו בשבט 16.1.22 

במנהל קהילתי גינות העיר

עמק רפאים 12

17:00 פעילות לילדים בגילאי היסודי 

18:00 סדר טו בשבט קהילתי בהובלת הרב עודד פלס

נשיר, נלמד ונטעם יחד מפירות הארץ. 

הסדר ישודר במקביל בזום קישור כניסה לזום