תכנית אב רסקו- קריית שמואל

 

תקיה עם מסמכי תכנית תכנית אב לעיון (11.2020)

הקלטה של מפגש תושבים על התכנית אב קריית שמואל ב-20.12.20 בזום

החלטת דיון בוועדה מחוזית (26.10.20) 

טופס הערות על התכנית אב קריית שמואל רסקו: רוצים לשמוע מכם! (10.20)

 

תכנית אב רסקו – קריית שמואל, הינה תכנית המתווה מדיניות תכנון לבינוי שכונות רסקו וקריית שמואל, קרי; תכנית המתווה עקרונות להגשת תב"עות במרחב.
מרחב התכנית כולל:  את חלקה הדרומי של קריית שמואל, ושכונת רסקו בגבולות: שד' הרצוג ממערב, ציר הפלמ"ח-שי עגנון ממזרח. רח' ברודי מצפון ויהודה הנשיא מדרום.
התכנית מזהה תתי שכונות במרחב זה : קריית שמואל, גבעת הורדים, רסקו, ציר הרצוג חוות הנוער.
התכנית מציעה מתחמים לשימור מרקמי (קריית שמואל, בגבול העיר ההיסטורית) מתחמים לפיתוח על פי מדיניות ותכניות קיימות (מתאר 2000, תמ"א 38) ומתחמים להתחדשות עירונית.
 
עריכת התכנית החלה בשנת 2013, התכנית לוותה בהליך שיתוף ציבור באמצעות וועדת ליווי של נציגות תושבים מטעם השכונות שבקשו להשפיע על מהלך התכנית.
במהלך עריכת התכנית נערכו 3 כנסים, כנס זהות שכונתית (חזון) כנס הצגת חלופות, וכנס מסכם (22.09.16) במהלכו הציג צוות התכנון את התכנית לתושבים.
כמן כן בין הכנסים עבדה וועדת הליווי אל מול צוות התכנון, למדה את התכניות והגיבה להם.
 
כאן תוכלו למצוא חומרים שהוצגו לתושבים כולל מצגת מהכנס המסכם ב-22.9.16

 

לעינוכם מסכמי התוכנית העיקייריים עד כה ניתן לברר פרטים נוספים במינהל קהילתי גינות העיר בתיאום עם המתכנן האורבאני, אליאס elias@ginothair.org.il

 

וועדת ליווי - פגישה מס' 1 

וועדת ליווי - פגישה מס' 2

וועדת ליווי - פגישה מס' 3 

סקר_מצב_קיים_פברואר_2015 

סיכום כנס תושבים מס' 3

מצגת כנס תושבים - ספטמבר 2015

מצגת כנס תושבים 22/9/16

מצגת כנס תושבים יולי 2018

מצגת כנס תושבים ינואר 2019

תכנית אב קריית שמואל רסקו

כנס תושבים 15 ינואר 2019