תכנית האב למושבות

תוכנית האב למושבות
צילום: אורית לוי

תוכנית האב למושבות הינה תוכנית המגדירה את המדיניות התכנונית לשכונות טלביה, מושבה גרמנית, מושבה יוונית וקטמון. התוכנית מגדירה את אופי הבינוי המומלץ לשכונת הנ"ל תוך התמקדות בנפחי בינוי, מרקמי בינוי, תנועה וחנייה, שימור ומרחב ציבורי. העבודה על תוכנית האב התחילה ב 2010. עם תחילת העבודה מינהל קהילתי גינות העיר קיים כנס תושבים רחב שבמסגרתו החלה העבודה על חזון התושבים שליווה את הפרויקט. בכנס נבחרה וועדת ליווי לתוכנית שהפכה לגרעין הפורום האורבאני של מינהל קהילתי גינות העיר.  תכנון תוכנית האב ארך מספר שנים שבמהלכם התקיימו כנסי תושבים רבים ושיח מתמשך אם משרד האדריכאלים גובי כרטיס אשר היה אמון על עריכת התוכנית ועם גורמים רלוונטיים בעיריית ירושלים. במרץ 2015 נחתמו מסמכי תוכנית האב המאושרים, מינהל קהילתי גינות העיר מאמין שהתוצאה הסופית משקפת את פעילות התושבים המסורה ומתמיעה בתוכה הבנות שגובשו באמצעות וועדת הליווי וברוח חזון התושבים.

 
לעיונכם מסמכי התוכנית העיקריים (קבצים להורדה)
ניתן לעין בכלל מסמכי התוכנית במינהל קהילתי גינות העיר בתיאום עם המתכנן האורבאני, אליאס elias@ginothair.org.il

​​​​​

 חזון התושבים
 רשימת המסמכים
 A1 המושבה הגרמנית
 B1 מושבה יוונית
 C1 קטמון הישנה - חלק 1
 C1 קטמון הישנה - חלק 2
 D1 טלביה
 E1 רשימת שימור
 מדרגי שימור
 הנחיות