בנק הזמן בגינות העיר ישמח למחשבות שלכם

סקר בנק הזמן 2021

בנק הזמן בגינות העיר ישמח למחשבות שלכם

יש לכם דקה?

בנק הזמן בגינות העיר ישמח למחשבות שלכם...

 

ענו על סקר קצר והיו שותפים בפיצוח הדרך של בנק הזמן לשרת אתכם יותר טוב, במיוחד בזמנים מיוחדים בהם אנו נמצאים, כשחשוב לנו לשמור על הקשר האנושי

https://forms.gle/3zFs4sn4eN28kRnh6

 

יותר ממוזמנים לשתף בקבוצות בשכונה!