שביל אופניים ברחוב בורלא בניות

 

תכנית שביל אופניים ברחוב בורלא (06.22):

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

תכנית 6

תכנית 7


תכנית שביל אופניים ברחוב בורלא (07.21):

תכנית 1 >

תכנית 2 > 

תכנית 3 > 

תכנית 4 > 

תכנית 5 >

תכנית 6 >