תכנון שבילי אופניים ברחובות ברחובות טשרניחובסקי וש"י עגנון

 


תכנית מעודכנת של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי – ש"י עגנון (10.22): 

תכנית 1

תכנית 2


תכנית פיתוח מעודכנת של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי – ש"י עגנון (08.22): 

תכנית 1

 

תכנית 2


פלייר מידע לתושב - שביל אופנים אליעזר הגדול (09.22)


מצגת תכנית לביצוע של שביל אופניים טשרניחובסקי-אליעזר הגדול (שיתוף ציבור – 06.22)

- פלייר הזמנה לשיתוף ציבור (22.6.22)

- סיכום שיתוף ציבור (22.6.22)

 


מצגת תכנית לביצוע של שביל אופניים טשרניחובסקי-אליעזר הגדול (שיתוף ציבור – 06.22)


תכנית פיתוח מעודכנת של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי – ש"י עגנון (06.22): 

תכנית חלק 1

תכנית חלק 2

תכנית חלק 3

תכנית חלק 4

תכנית חלק 5

 


תכנית מעודכנת של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי – ש"י עגנון (04.22): 

תכנית חלק 1

תכנית חלק 2

תכנית חלק 3

תכנית חלק 4

תכנית חלק 5


תכנית נוף מעודכנת של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי (11.21):
תכנית חלק 1
תכנית חלק 2
תכנית חלק 3
תכנית חלק 4
תכנית חלק 5

הערות נציגי הפורומים במנהל על שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי (10.6.21) 

תכנית מעודכנת של שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי (05.21):
תכנית חלק 1 
תכנית חלק 2
תכנית חלק 3
תכנית חלק 4
תכנית חלק 5

 

 

הערות תושבים על שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי (23.2.21) 

 

שביל אופניים ברחוב אלעזר המודעי (25.1.21)

 

הערות תושבים על שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי (18.1.21) 

 

שביל אופניים ברחוב טשרניחובסקי (17.12.20)